Nyhetsarkiv

Stockholm Exergi og Geminor forlenger samarbeidsavtale

Energiprodusenten Stockholm Exergi AB og Geminor har signert en avtale som forlenger et allerede sju år langt samarbeid. Nå skal Geminor levere 60 000 tonn britisk avfall til energigjenvinning i den svenske hovedstanden i året som kommer.

Les mer

Finland går fra eksportmarked til importmarked

I Finland er markedet for avfallsprodukter på kort tid snudd helt på hodet. Det er tre grunner til at landet har gått fra å være et eksportland til å bli et importland, forteller Country Manager for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen.

Les mer

– Gir ikke mening å deponere avfall under energikrisa

Rundt om i Europa finnes det i dag nok sluttbehandlingskapasitet til å utnytte betydelig mer av restavfallet vårt. Med en pågående energikrise gir det derfor lite mening at verdifullt avfall havner på deponi.

Les mer

Geminor ansetter ny country manager i Tyskland

Peter Harrecker (38) fra Bavaria er hentet inn som ny landssjef for Geminors virksomhet i Tyskland. – Målet mitt er å styrke Geminor sin posisjon i det tyske markedet og bidra til en høyere gjenvinningsgrad i landet, sier den nye landssjefen i Tyskland.

Les mer

Geminor inntar det spanske gjenvinningsmarkedet

Geminor utvider virksomheten i 2023 ved å fokusere på det spanske markedet. – Spania kan spille en nøkkelrolle i å sikre en balanse i markedene for materialgjenvinning og energigjenvinning i Europa, sier Senior Business Development Manager for Geminor, Kai Schöpwinkel.

Les mer

Bærekraftsrapport 2021: – Den rimeligste løsningen blir oftest prioritert

Et skifte mot mer bærekraftig avfallsbehandling er avhengig av bransjens vilje til å dekke de ekstra kostnadene dette innebærer. Derfor er forskrifter som fremmer bærekraftige valg fremdeles et viktig virkemiddel i dagens europeiske marked, sier administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Les mer

Disse faktorene må innfris dersom plasten vår skal bli sirkulær

Skal vi løse våre globale miljøutfordringer i tide må det aller meste av vår plast bli sirkulær så raskt som mulig. Bedre sortering, flere nedstrømsaktører og mer kjemisk gjenvinning er noen av faktorene som må på plass, mener CSO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

Les mer

Danske ARGO forlenger med Geminor

Det danske avfallsselskapet og energiprodusenten ARGO har inngått en ny avtale med Geminor for mottak av restavfall til energigjenvinning fram til 2027.

Les mer

Dette er Geminors nye Country Manager i Storbritannia

Etter sju år på Geminor sitt hovedkontor i Staffordshire, England, er Oliver Caunce nå tildelt stillingen som ny Country Manager for selskapets virksomhet i Storbritannia. – I tiden som kommer skal vi jobbe for å sikre vår markedsposisjon både med tanke på nasjonale mottakere og på eksport av avfall til energigjenvinning i Skandinavia og Europa, sier Country Manager Oliver Caunce.

Les mer

Geminors nye HUB nærmer seg åpning

Byggingen av Geminors nye prosessanlegg i Hull i England går som planlagt. Fra våren 2023 vil den nye HUB’en produsere RDF både til regionale aktører og for eksport.

Les mer

Større konkurranse om trevirke gjør at gjenvinningsaktørene søker alternativer

Energimangel og større konkurranse over hele Europa gjør at prisene på avfallstrevirke når nye høyder. Ved inngangen til vinteren 2023 er jakten på avfallstrevirke og alternativt brensel mer intensiv enn på lenge.

Les mer

Skandinavisk avgiftslette på avfallsforbrenning vil redusere deponering i Europa

Dagens behov for mer energi har seilt opp som hovedgrunnen til å fjerne nasjonale avgifter på avfallsforbrenning i Skandinavia. Uansett hva den politiske motivasjonen måtte være, vil et lavere avgiftstrykk i Norden bidra til å redusere miljøfarlig avfallsdeponering i Europa, skriver Adm. Dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Les mer

Bidrar til materialgjenvinning av 50 000 avfallsdunker

Når EUs direktiv om utsortering av matavfall og økt kildesortering av plast trer i kraft tidlig neste år, vil dette kreve flere og oppgraderte avfallsdunker i mange kommuner i Norge. Geminor deltar nå i behandlingen og materialgjenvinningen av rundt 50 000 utgående avfallsdunker i Karmøy kommune, der plasten nå skal bli til nye produkter.

Les mer

Rekordstor avfallshåndtering for Geminor UK

Geminor UK håndterte over 46 000 tonn avfall for material- og energigjenvinning i juli, noe som er selskapsrekord for sommermåneden. Dette innebærer en økning på 75 prosent fra juli 2021. – Skandinaviske mottakere forbereder seg nå på en sesong med energimangel, sier Senior Account and Development Manager hos Geminor UK, Oliver Caunce.

Les mer

– Markedet for returpapir har nådd bristepunktet

Det europeiske markedet for returpapir (RCP) går en turbulent periode i møte. – Et prisfall på hele 25 prosent, kombinert med flere andre faktorer, skaper en ny realitet for papirindustrien, mener returpapirekspert i Geminor, Yasser Ismail.

Les mer

Digitalisering vil gjøre avfallshåndtering mer effektiv og bærekraftig

Geminors eget logistikksystem, Gemisoft, er en forsmak på mulighetene som ligger i digitaliseringen av internasjonal avfallshåndtering.  – Fullintegrerte, digitale systemer for logistikk vil bidra betydelig til å skape en velfungerende sirkulærøkonomi, sier Chief Digital Officer i Geminor, Andreas Runde Nygaard.

Les mer

Slik kan energigjenvinning bidra til et mer bærekraftig Europa

Energikrisen som Europa for tiden opplever gir energigjenvinning stadig større betydning. Men dersom forbrenning av restavfall skal være et nyttig bidrag til energiforsyningen – og samtidig spille en betydningsfull rolle i det grønne skiftet – må flere utfordringer løses på veien.

Les mer

Ønsker mer bruk av italienske avfallsressurser i Norden

Av de rundt 30 millioner tonn med husholdningsavfall som produseres i Italia hvert år, går nærmere 50 prosent til deponi. – For å øke gjenvinningsgraden og sikre en mer bærekraftig sluttbehandling må Norden og Europa benytte mye mer av det italienske restavfallet, sier landssjef for Geminor i Italia, Michele Benvenuti.

Les mer

Geminor sikrer nye norske kontrakter på avfallstrevirke

HAF og Midtstøl Transport AS er bare noen av selskapene Geminor har inngått nye avtaler med den siste tiden. Avfallstrevirket skal i henhold til kontraktene behandles og sendes både til material- og energigjenvinning.

Les mer

Øker satsingen på bio-RDF i Skandinavia

En ny og egenutviklet produksjonslinje i Aalborg gjør Geminor i stand til å skille ut plast fra restavfall på en mer effektiv måte. Dermed kan både gjenvinningsgraden på plast og produksjon av bio-RDF med lavt fossilt innhold økes betraktelig.

Les mer

– Storbritannias avfallseksport flater ut

Europas største eksportmarked for RDF og SRF rapporterte en eksport av mer enn 135 000 tonn avfall til energigjenvinning i mars måned. Ifølge en rapport fra Footprint Services er dette en reduksjon på 40 000 tonn sammenlignet med mars i fjor. – Vi tror eksporten fra de britiske øyene nærmer seg et minimum og snart vil flate ut, sier landssjef i Geminor UK, James Maiden.

Les mer

Norsk avfallsplast blir «virgin-grade» olje

Avfallselskapet IVAR IKS, gjenvinningsselskapet Quantafuel og Geminor har i flere måneder samarbeidet om kjemisk gjenvinning av plast som havner i søpla i Stavanger-regionen. Nå er den første oljen utviklet i prosjektet klar til bruk i nye plastprodukter.

Les mer

Større sesongvariasjoner gjør at flere fyller lagrene

Redusert næringsaktivitet gjør for tiden avfall til en mangelvare i Europa. Usikkerhet rundt avfallstilgangen kommende vintersesong, samt en pågående transportutfordring, gjør at flere avfallsaktører velger å øke lagrene med avfallsbrensel i sommer.

Les mer

Biogasstransport reduserte CO2 utslipp med 94 prosent

Geminors avfallskontrakt med biogasstransport har vist seg å gi betydelig utslippskutt. Bruk av biogass reduserte CO2e-utslippet med hele 153 tonn i 2021, noe som tilsvarer et kutt på 94 prosent sammenlignet med veitransport på diesel.

Les mer

Massiv økning i eksport av dansk avfallstrevirke

Geminor økte sin danske eksport av avfallstrevirke med 60 prosent i 2021. Det gjør Danmark til det raskest voksende markedet for trevirke i Europa. – Etterspørselen etter avfallstrevirke har aldri vært større, forteller Development Manager i Geminor DK, Freja M. Bechmann.

Les mer

Ny avtale øker norsk plastgjenvinning med opp til 30 000 tonn i året

Plastgjenvinningsselskapet Quantafuel og Geminor inngår nå et samarbeid om levering og behandling av opp til 30 000 tonn plastavfall i året. Plasten skal mekanisk og kjemisk resirkuleres ved Quantafuels prosessanlegg i Kristiansund.

Les mer

Slik påvirker russisk krigføring avfallsbransjen i Europa

Den største pandemien i moderne tid har ikke rukket å trekke seg tilbake før Europa opplever nok en krise – denne gangen i form av krig. Konflikten i Ukraina skaper utfordringer for avfalls- og gjenvinningsbransjen på flere områder, forteller COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

Les mer

Kvernet 30 000 tonn hageavfall til produksjon av bærekraftig jord

I 2021 kvernet Geminors datterselskap Bøn Biobrensel AS over 30 000 tonn hageavfall for Norges største jordprodusent, Grønn Vekst AS. – Å gjenvinne mer hageavfall framfor å grave opp torv som jordtilsetning er et viktig bærekraftstiltak, sier produksjon og driftsansvarlig i Grønn Vekst, Christian A. Hansen.

Les mer

Nye regler for veitransport skaper utfordringer for gjenvinningsbransjen

Når EU nå innfører hoveddelen av sin Mobility Package for veitransport, er hensikten å bedre arbeidsmiljøet for sjåførene og samtidig øke kontrollen på transport i Europa. – De nylig innførte reglene vil trolig reduserer transportkapasiteten og samtidig øke utfordringene for gjenvinningsbransjen, sier daglig leder i gjenvinningsaktøren Geminor, Kjetil Vikingstad.

Les mer

Geminor signerer ny kommunal avfallskontrakt i Storbritannia

Geminor og Swansea Council har blitt enige om en 3-års kontrakt for transport og gjenvinning av 33 000 tonn restavfall årlig. Den nye kontrakten, som gir mulighet for fire års forlengelse, gjør at Geminor UK i 2022 for første gang vil levere like mye restavfall til nasjonal energigjenvinning som selskapet eksporterer til utlandet.

Les mer

Betydelig vekst i materialgjenvinning i 2021

I 2021 håndterte Geminor over 1,73 millioner tonn avfall i Europa. Gjenvinning av trevirke, plast og papir øker kraftig, og fraksjoner levert til materialgjenvinning øker med 38 prosent under fjoråret.

Les mer

Geminor åpner strøm av bærekraftig SRF til Finland

Geminor Finland har signert en treårig avtale med aktøren Finnsementti for levering av Solid Recovered Fuel (SRF) som brensel i produksjon av sement. Utover levering av SRF omfatter samarbeidet også håndtering og transport av avfallsbrensel til sementproduksjonsanlegget i Parainen.

Les mer

Polen innfører registreringssystem for avfallstransport

Fra den 22. februar skal all avfallstransport til og i transitt igjennom Polen registreres i den såkalte SENT-modulen. Forordningen implementeres av polske myndigheter for å ha bedre kontroll på avfallstransport og dermed redusere miljøkriminalitet i landet.

Les mer

Inngår kontrakt for bygging av nytt prosessanlegg i England

En nylig signert avtale mellom Geminor og entreprenøren Keltbray betyr starten på byggingen av Geminors nye avfallsbehandlingsanlegg i Hull. Anlegget skal produsere RDF med lavt karboninnhold, samt plastfraksjoner til kjemisk gjenvinning både i Storbritannia og Norden.

Les mer

Geminor passerer 10 år som RDF-leverandør til svenske Landskrona Energi

EfW-produsenten Landskrona Energi legger nå bak seg 10 produktive år – der de to siste har vært de mest krevende for Skåne-selskapet. Geminor har vært med som leverandør av brensel siden oppstarten, og signerte nylig en kontrakt om forlengelse av samarbeidet.

Les mer

Slik blir de nye reglene for avfallstransport i Europa

Forslaget til revisjon av forordning for grensekryssende avfallstransport («Waste Shipment Regulation»), som nylig ble offentliggjort av EU-kommisjonen, stiller strengere krav til internasjonal import og eksport av avfall. Den nye WSR vil ikke bare legge mer ansvar på avfallsselskapene, men også skape turbulens i det europeiske avfallsmarkedet.

Les mer