Våre tjenester

Avfallsbehandling

Geminor samarbeider med ett 70- talls mottaksanlegg for energigjenvinning av husholdnings- og næringsavfall, avfallsbrensel til sementindustri, trevirke og impregnert trevirke, bioflis fra hageavfall samt farlig avfall.

Energigjenvinning

Geminor tilbyr energigjenvinning av brennbart restavfall i markedets beste energigjenvinningsanlegg. Her blir avfallet gjenvunnet gjennom energigjenvinning som genererer strøm og varme.

Transport & Logistikk

Logistikk er en viktig del i gjennomføringen av våre prosjekter i ulike markeder. Vi har et stort nettverk av utvalgte leverandører innen transport på båt, bil, tog og container.