Nyhetsarkiv

Pyrolyse blir snart energigjenvinningsbransjens bestevenn

Økningen i planlagte pyrolyseprosjekter i Europa vil ikke bare føre til mer bærekraftig resirkulering av plastavfall – men også til lavere CO2-utslipp igjennom produksjon av RDF med lavt fossilinnhold. Kombinasjonen er lovende, men markedet mangler fortsatt nødvendige standarder for behandling av plastavfall.

Les mer

Nytt pilotprosjekt skal teste verdens første modulbaserte CCS-tjeneste

Østfold Energi sitt fjernvarmeanlegg i Rakkestad skal nå utstyres med et fullskala karbonfangstanlegg for avfallsforbrenning – det første i sitt slag i verden. Tilpasset RDF fra Geminor skal bli brensel under pilotprosjektet.

Les mer

Kjetil Vikingstad: Disse faktorene vil forme det nye avfallsmarkedet i Europa

Etter snart to år med pandemi er et «nytt» avfallsmarked i ferd med å ta form i Europa. Enkelte faktorer skiller seg ut som spesielt viktige for avfallsbransjen og det grønne skiftet framover – både i Norge og Europa.

Les mer

Inngår forsyningsavtale med nytt EfW-anlegg i Skottland

Geminor har sikret seg langtidskontrakt for levering av RDF til et energigjenvinningsanlegg under utvikling i Skottland. Strømprodusenten Oldhall EfW vil ved åpning i 2024 ha en årlig kapasitet på 185 000 tonn RDF.

Les mer

ESG-rapport: Denne transporten gir lavest CO2-utslipp

Geminors første ESG- og miljørapport gir en grundig innsikt i utslippene fra ulike former for avfallstransport. Rapporten tar også for seg forskjellen i CO2-avtrykket mellom materialgjenvinning og energigjenvinning.

Les mer

Geminor lanserer gjenvunnet strekkfilm til balling

Geminor deltar i utviklingen av en ny type strekkfilm utviklet av 100 prosent gjenvunnet råvare. Det nye plastproduktet er hovedsakelig basert på plast fra norsk landbruk.

Les mer

COVID skaper travel høst for BIRs energianlegg

COVID-restriksjonene – som nå offisielt er avsluttet – har bidratt til å gi fjernvarme- og strømprodusentene et år litt utenom det vanlige. BIR Avfallsenergi AS utenfor Bergen måtte flytte og utvide sin revisjonsperiode grunnet mangel på vedlikeholdspersonell.

Les mer

Åpner ny svensk strøm med returpapir til Tyskland

Geminor introduserer nå en ny avfallsstrøm for returpapir fra Sverige til Tyskland. - Vi har ambisjoner om å bli den naturlige koblingen mellom oppstrøms- og nedstrømsaktører innen gjenvinning av papir, sier CM hos Geminor i Sverige, Per Mernelius.

Les mer

Ny avfallsteknologi skal skape flytende drivstoff og redusere utslipp

CircFuel er et dansk innovasjonsprosjekt som skal utvikle teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra sementfabrikker, og samtidig produsere miljøvennlig drivstoff basert på avfall. Geminor bidrar med ulike avfallsfraksjoner og kompetanse i prosjektet.

Les mer

To nye kontrakter sender dansk avfallstrevirke til materialgjenvinning

Geminor inngikk nylig to separate kontrakter for håndtering og eksport av dansk avfallstrevirke. Avtalene med selskapene Affaldplus og ARGO har en totalramme på 31 000 tonn årlig og varer fram til 2023.

Les mer

Ny kontrakt: Øker gjenvinningsgraden ved hjelp av robotsortering

Geminor og Renovasjon i Grenland (RIG) har inngått en avtale for håndtering av restavfall med en ramme på opp til 35 000 tonn over fem år. Avfallet skal sorteres til en rekke gjenvinnbare fraksjoner i Bjorstaddalens robotsorteringsanlegg i Skien.

Les mer

Mangel på britiske lastebilsjåfører kan skape problemer for RDF-importen til Norge

Tungtransportselskapene i Storbritannia er i hardt vær på grunn av akutt mangel på lastebilsjåfører. Spesielt avfallsbransjen er påvirket av denne krisen, noe som trolig får konsekvenser for de skandinaviske energigjenvinningsanleggene fra høsten av.

Les mer

Kraftig økning i behandling og materialgjenvinning av trevirke

Ved utgangen av COVID-perioden kan Geminor vise til en solid vekst innen behandling og eksport av avfallstrevirke. Under de første fem månedene av 2021 er oppgangen på 32 prosent sett mot samme periode i fjor.

Les mer

Geminor vinner rammeavtale med Avfall Sør

Etter en offentlig anbudsprosess har Avfall Sør tildelt Geminor en rammeavtale for transport og avsetning av returflis. Flisen går til Baltikum for materialgjenvinning i sponplateindustrien.

Les mer

Første eksport av løst RDF fra Polen til Sverige

Walking-floor bilene som ankom Landskrona i Sverige denne måneden representerer den aller første eksporten av løst RDF fra Polen til Sverige. Biltransporten utgjør starten på en mer fleksibel strøm av avfall til energigjenvinning i Skandinavia.

Les mer

Åpner automatisert SRF-linje for produksjon til ledende sementprodusent

Denne uken åpnet Geminor en ny produksjonslinje for å sikre riktig design og mengder av SRF til sementprodusenten Aalborg Portland i Danmark.

Les mer

Geminor blir hovedleverandør av plastavfall til nytt kjemisk gjenvinningsanlegg i England

ReNew ELP og Geminor UK har inngått en avtale om levering av behandlet plastavfall for kjemisk gjenvinning. Det engelske teknologiselskapet bygger for øyeblikket et gjenvinningsanlegg som skal være klar til drift i 2022.

Les mer

Mottar støtte for utvikling av forbehandlingsanlegg for plast til kjemisk gjenvinning

Geminor mottar 10,9 millioner kroner fra Innovasjon Norge som tilskudd i planleggingen av et sorterings- og forbehandlingsanlegg for plastavfall til kjemisk gjenvinning. Tilskuddet utgjør en del av et større prosjekt med en totalramme på 43 millioner kroner.

Les mer

Kanaltransport i Europa reduserer CO2-utslippene radikalt

I et av sine prosjekter i Tyskland overfører nå Geminor transporten av avfallstrevirke fra lastebiler til lektere. Ferske beregninger viser at transporten på kanalene reduserer CO2-utslippene med nesten 70 prosent.

Les mer

Blir eneste leverandør til nytt fjernvarmeanlegg i Säffle

Fjernvarmekjelen som for tiden bygges i Säffle i Sverige, er utviklet på den nyeste og mest effektive teknologien. En ny kontrakt med eieren Värmevärden gjør Geminor til den eneste leverandøren av drivstoff til anlegget, som etter planen åpner i desember.

Les mer

Geminor vinner sitt første offentlige anbud for restavfall i Danmark

Utviklingen mot et privatisert avfallsmarkedet har ført til Geminors første kontrakt for transport og behandling av RDF i Danmark. Geminor skal over en fireårsperiode håndtere nærmere 120 000 tonn RDF for Vejen kommune.

Les mer

Lanserer database som skal effektivisere internasjonal gjenvinning

Geminor lanserer nå GemiLAB, en database som skal kartlegge kvaliteten både på avfall til materialgjenvinning og energigjenvinning. Databasen er den første i sitt slag og skal skape renere fraksjoner og bedre utnyttelse av forskjellige typer avfall i Norge og Europa.

Les mer

Undersøkelse: Dyre reparasjoner betyr mindre gjenbruk

En ny undersøkelse viser at flere produkter ville fått lengre levetid dersom det var billigere å reparere enn å kjøpe nytt. Sammen med organisasjonen Restarters Norway setter Geminor nå fokus på betydningen av økt gjenbruk og levetid på produkter i Norge.

Les mer

Ujevnt skattetrykk begrenser effektiv energigjenvinning

Import- og forbrenningsskatten som for tiden innføres både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme materialgjenvinning og redusere CO2-utslipp. Ulikt skattetrykk skaper imidlertid en ubalanse som kan bidra til å redusere den mest bærekraftige energigjenvinningen vi har, mener adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Les mer

Ny europeisk nedstenging skaper utfordringer for avfallsbransjen

«Den tredje bølgen» av COVID skyller nå over den europeiske avfallsbransjen og leder til nye og betydelige utfordringer. - Starten på 2021 signaliserer at vi har et tøft år i vente, mener COO i Geminor, Ralf Schöpwinkel.

Les mer

Leverte rekordvolum til tross for COVID

Geminor leverte et rekordår i håndtering av avfall til energi- og materialgjenvinning i Europa i 2020. Selskapet ble samtidig den største eksportøren av RDF fra England.

Les mer

Geminor åpner ny SRF-strøm til Baltikum

En ny kontrakt åpner for behandling og transport av 10 000 tonn tysk SRF til sementproduksjon i Baltikum. Dette er Geminors første eksport av SRF fra Tyskland til regionen.

Les mer

Sarpsborg Avfallsenergi slo egen rekord for oppetid

2020 ble et rekordår for Sarpsborg Avfallsenergi AS, som hadde en oppetid på sitt Energos kjelanlegg på nesten 8300 timer. Geminor leverte hele 50 000 tonn avfallsbrensel til Viken-anlegget under fjoråret.

Les mer

Geminor starter eksport av fransk møbelavfall

Den første forsendelsen av fransk biogent avfall basert på møbler, seilte fra Frankrike til Danmark i midten av januar. - Dette er en fraksjon med stort potensial i det europeiske markedet for energigjenvinning, sier Geminors Development Manager i Frankrike, Kai Schöpwinkel.

Les mer

Gode forberedelser avgjørende for å takle Brexit

Brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU, som trådte i kraft i januar, har også skapt enkelte utfordringer for avfallsbransjen. - Geminor har gjort viktige forberedelser for å takle potensielle eksportproblemer, sier Geminor Country Manager i Storbritannia, James Maiden.

Les mer

Geminor og Quantafuel innleder industrielt samarbeid

Energiselskapet Quantafuel ASA kjøper nå 40 prosent av aksjene i Geminor AS. Oppkjøpet betyr at de to norske selskapene blir industripartnere og ledende aktører innen utvikling av kjemisk gjenvinning av plast i Europa.

Les mer