Nyhetsarkiv

Advarer mot deponering som beredskapsløsning

Koronaviruset kan føre til kapasitetsutfordringer både på mellomlagring og transport, og avfallet kan dermed hope seg opp i flere regioner. Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, advarer nå bransjeaktørene mot å planlegge for deponering.

Les mer

Ber avfallsaktørene holde hjulene i gang

Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og Europa. Avfallsbransjen er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som ikke må stoppe opp, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Les mer

Norske eiere sikrer seg hele Geminor-konsernet

Kjetil Vikingstad og Ralf Schöpwinkel i gjenvinningsselskapet Geminor AS kjøper nå ut sin danske partner og tar 100 prosent eierskap i Geminor-konsernet.

Les mer

Geminor størst på avfallsbrensel i England

En rapport basert på ferske data fra UK Environment Agency viser at Geminor var den største eksportøren av avfallsbrensel fra England i 2019. Totalt sett faller eksporten av SRF og RDF til Europa og Norge for andre året på rad.

Les mer

Åpner eksportrute med impregnert avfallstrevirke fra Finland

Geminor har påbegynt eksport av CCA/A4-klasset avfallstrevirke fra Finland til tyske energigjenvinningsanlegg. – Den tyske importen er et resultat av markedsendringer i Nord-Europa, sier landssjef for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen.

Les mer

Avfallsbrensel er fremtiden for sementindustrien

Vekst i mengden av restavfall og strengere EU-krav vil gjøre Solid Recovered Fuel (SRF) til det foretrukne drivstoffet innen sementproduksjon, mener ansvarlig for sementindustrien i Geminor, Per Cederberg.

Les mer

Tysk gruve løser flygeaske-utfordringer

Mens NOAH sitt anlegg på Langøya går mot stenging, letes det etter nye alternativer for deponering av flygeaske. Geminor startet nylig et testprosjekt der flygeaske deponeres i tyske saltgruver.

Les mer