Nyhetsarkiv

Kontrakt setter ny internasjonal standard for avfall med lavt CO2-utslipp

Den danske energiprodusenten ARC og Geminor har signert en kontrakt for levering av 30 000 tonn RDF med lavt fossilt innhold. Det «grønne» avfallsbrenselet skal benyttes til energi- og varmeproduksjon i Københavnsregionen.

Les mer

Derfor har Premier League-pausen vært et problem for skandinavisk energigjenvinning

COVID-19 skaper endringer i avfallsstrømmene i hele Europa – endringer som er usynlige for folk flest, men som påvirker avfallsmarkedet og bransjeaktørene i stor grad. Løsningene finnes i bedre samhandling og en internasjonalisering av avfallsstrømmene i Europa.

Les mer

Geminors nye datterselskap skal øke materialgjenvinning av avfallstrevirke

Retura IR, Retura Østfold og Geminor starter nå opp EMG AS, et selskap som skal videreutvikle materialgjenvinning av avfallstrevirke i Europa. Selskapets første leveranse av trevirke seilte nylig ut med kurs for Skottland.

Les mer

Geminor får eksklusiv avtale om deponiavfall i Europa

Den nordnorske avfallsoperatøren Perpetuum og Geminor inngår samarbeid om håndtering av farlig avfall fra Europa.

Les mer

Avfallshåndtering sparte et CO2-utslipp tilsvarende 300 000 biler

Geminors årlige miljørapport viser at gruppen i 2019 sparte miljøet for utslipp på rundt 416 400 tonn CO2-ekvivalenter i Norge og Europa.

Les mer

500 tonn avfallsplast utgjør starten på kjemisk resirkulering

Geminor sender nå den første lasten av LDPE-plast til Quantafuels fabrikk i Skive i Danmark. Lasten på 500 tonn blir den første i oppstarten av kjemisk resirkulering ved anlegget.

Les mer

Geminor øker eksporten av tysk avfallstrevirke

Tysklands overskudd på avfallstrevirke vil trolig vokse betraktelig innen 2022. Derfor åpner Geminor nå to nye HUB-er for å øke eksporten av trevirke fra det tyske markedet.

Les mer

Geminor åpner kontor i Italia

Det italienske overskuddsmarkedet blir stadig viktigere for flere europeiske land – spesielt under COVID-19 epidemien. Geminor åpner nå et kontor i Bolzano for å øke den italienske avfallseksporten.

Les mer

Advarer mot deponering som beredskapsløsning

Koronaviruset kan føre til kapasitetsutfordringer både på mellomlagring og transport, og avfallet kan dermed hope seg opp i flere regioner. Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad, advarer nå bransjeaktørene mot å planlegge for deponering.

Les mer

Ber avfallsaktørene holde hjulene i gang

Koronaviruset er i ferd med å skape store utfordringer for avfallsaktørene både i Norge og Europa. Avfallsbransjen er en del av den samfunnskritiske infrastrukturen som ikke må stoppe opp, sier adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Les mer

Norske eiere sikrer seg hele Geminor-konsernet

Kjetil Vikingstad og Ralf Schöpwinkel i gjenvinningsselskapet Geminor AS kjøper nå ut sin danske partner og tar 100 prosent eierskap i Geminor-konsernet.

Les mer

Geminor størst på avfallsbrensel i England

En rapport basert på ferske data fra UK Environment Agency viser at Geminor var den største eksportøren av avfallsbrensel fra England i 2019. Totalt sett faller eksporten av SRF og RDF til Europa og Norge for andre året på rad.

Les mer

Åpner eksportrute med impregnert avfallstrevirke fra Finland

Geminor har påbegynt eksport av CCA/A4-klasset avfallstrevirke fra Finland til tyske energigjenvinningsanlegg. – Den tyske importen er et resultat av markedsendringer i Nord-Europa, sier landssjef for Geminor i Finland, Ismo Hiltunen.

Les mer

Avfallsbrensel er fremtiden for sementindustrien

Vekst i mengden av restavfall og strengere EU-krav vil gjøre Solid Recovered Fuel (SRF) til det foretrukne drivstoffet innen sementproduksjon, mener ansvarlig for sementindustrien i Geminor, Per Cederberg.

Les mer

Tysk gruve løser flygeaske-utfordringer

Mens NOAH sitt anlegg på Langøya går mot stenging, letes det etter nye alternativer for deponering av flygeaske. Geminor startet nylig et testprosjekt der flygeaske deponeres i tyske saltgruver.

Les mer