Nyhetsarkiv

Inngår kontrakt for bygging av nytt prosessanlegg i England

En nylig signert avtale mellom Geminor og entreprenøren Keltbray betyr starten på byggingen av Geminors nye avfallsbehandlingsanlegg i Hull. Anlegget skal produsere RDF med lavt karboninnhold, samt plastfraksjoner til kjemisk gjenvinning både i Storbritannia og Norden.

Les mer

Geminor passerer 10 år som RDF-leverandør til svenske Landskrona Energi

EfW-produsenten Landskrona Energi legger nå bak seg 10 produktive år – der de to siste har vært de mest krevende for Skåne-selskapet. Geminor har vært med som leverandør av brensel siden oppstarten, og signerte nylig en kontrakt om forlengelse av samarbeidet.

Les mer

Slik blir de nye reglene for avfallstransport i Europa

Forslaget til revisjon av forordning for grensekryssende avfallstransport («Waste Shipment Regulation»), som nylig ble offentliggjort av EU-kommisjonen, stiller strengere krav til internasjonal import og eksport av avfall. Den nye WSR vil ikke bare legge mer ansvar på avfallsselskapene, men også skape turbulens i det europeiske avfallsmarkedet.

Les mer