Våre tjenester

10 kg med avfall kan gi strøm til en laptop i 3 timer per dag i 2 måneder

Avfallshåndtering

Gjennom regelmessige leveranser til mer enn 80 forskjellige material- og energigjenvinningsanlegg i Nord-Europa, har Geminor fått betydelig kunnskap om ulike fraksjoner og kravspesifikasjoner.

Vi jobber for at våre kunder skal få de beste løsningene for langsiktige leveranser av avfallet til konkurransedyktige priser.                                                      

Materialgjenvinning

Alternativt brensel

 

Avfallsbehandling

Behandling av avfall i Geminor utføres av Geminor Waste Treatment (GWT) ved våre logistikksentre / HUB’er – eller direkte hos produsent. Vi tilbyr mobilt og spesialtilpasset utstyr for sortering, kverning og balling. GWT laster også båter med avfallstrevirke og annet avfall for leveranser til material- og energigjenvinning for Geminor.

Bøn Biobrensel

Bøn Biobrensel AS har spesialisert seg på kverning og behandling av avfallstrevirke og biobrensel. Bøn, som er et heleid datterselskap av Geminor, samarbeider tett med GWT på ulike oppdrag.

Sortering/ Avfallsbehandling

Geminor deltar aktivt i utvikling og forbedring av sorteringsprosesser hos våre kunder. Slik blir våre kunder best mulig rustet til å produsere fraksjoner som er ønsket av mottaksanleggene.

Vi jobber med mottakere og transportører for å sikre at kvaliteten opprettholdes i hele verdikjeden. Basert på vår erfaring gir vi råd om utstyr, lagringsmetoder og produksjonslinjer. Geminor gir også råd og innføring i kravene til eksport og import av avfall, slik at produsentene kan tilpasse seg dette regelverket.

PFAS/ PFOS-forurensede masser

Geminor er sammen med den norske partneren Perpetuum en av svært få bransjeaktører med tillatelse til å håndtere PFAS- og PFOS-forurensede masser.

Myndighetene stiller store krav til håndtering av forurensede masser som PFAS. Geminor er din ekspert på området – vi hjelper deg i hele prosessen.

Les mer om våre deponitjenester her!

Gemisoft

 • Logistikk
 • Kundeportal
 • Transportørportal
 • Mottaksportal
 • Dokumentkontroll og sporing
 • Fakturering og kostkontroll
 • Statistikk

Geminor gruppen bruker Gemisoft – et skreddersydd IT system som sikrer en korrekt og effektiv håndtering av relevant data.

Gemisoft er web-basert og Electronic Data Interface (EDI) kapabelt. Dette gir oss interaktiv og «real-time» tilgang til alle elementer i forsyningskjeden – inkludert transportør, produsent og mottaker.

I Gemisoft kan vi spore og kontrollere avfallstransporten – samt henting og levering av avfall – og vi har kontroll på dokumentasjon for grensekryssende avfall.  Gemisoft har et kundegrensesnitt som gir våre samarbeidspartnere tilgang til alle data og til rapporteringsfunksjonen, og sikrer korrekt fakturering.

Avfall til materialgjenvinning

Geminor deltar aktivt i den sirkulære økonomien, og sender blant annet papp, papir, plast, avfallstrevirke og kunstgress til materialgjenvinning ved forskjellige anlegg i Europa. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye, innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Trevirke

I Geminor leverer vi trevirke til materialgjenvinning fra en rekke europeiske land. Vi sorterer og klassifiserer trevirket ved våre HUB’er og avfallsprodusenter for å sikre best mulig kvalitet på det vi sender til mottaksanleggene. I tillegg jobber vi tett med mottakerne ved material- og energigjenvinningsanleggene, og sikrer deres behov etter beste evne.

Geminors arbeid med materialgjenvinning av avfallstrevirke betyr at ditt gamle trevirke vil få nytt liv som kjøkkenskap eller møbler – helt i tråd med ønsket om en bærekraftig, sirkulær økonomi.

Papp og papir

Geminor ønsker å sikre at aviser, emballasje og papp gjenbrukes i størst mulig grad. 1 tonn papir krever 24 trær *, så hvert tonn papir vi resirkulerer betyr noe.

Geminor samarbeider med et stort nettverk av papir- og emballasjefabrikker, og vi sørger for at fibrene vi håndterer finner veien til nye papirprodukter over hele verden.

Avfall til Energi

Geminor tilbyr:

 • håndtering av hele logistikkjeden
 • konkurransedyktige og innovative løsninger
 • håndtering av eksportsøknader
 • høy grad av energigjenvinning
 • bidrar til å unngå avfall til deponi

Ved å fokusere på produktutvikling og kvalitet i verdikjeden, sikter Geminor alltid mot å tilby våre kunder de beste løsningene for energigjenvinning.

Vi sikrer kvalitet i hele verdikjeden fra behandling, logistikk, shipping, eksporttillatelser til gjenvinning.

Høy energigjenvinningsgrad

Geminor samarbeider med mottakeranlegg som har en høy energigjenvinningsgrad (R1) og mange av dem bruker avfallet til å produsere fjernvarme, energi til industri og elektrisitet.

Gevinsten ved bruk av returtransport på vei og sjø sørger for et positivt miljøregnskap selv når avfallet transporteres langt for energigjenvinning.

Transport, Logistikk og HUB’er

Vi etablerer effektive og miljøvennlige logistikkløsninger som sikrer våre kunder en regelmessig og stabil avfallstransport.

Sjøtransport

Geminor samarbeider med store aktører innen shipping og havnevirksomhet i Europa. Vi har investert i flere HUB’er i mottaksland for å optimalisere logistikken og sikre merverdi for våre kunder gjennom økt opparbeiding av avfallet før gjenvinning.

Vi benytter en rekke løsninger for sjøtransport: Containere, Ro-Ro, bulkskip, kassetter og sideportsbåter. All sjøtransport består av returlaster – det vil si at skipene har levert varer og avfallet transporteres på hjemturen.

Geminor utfører streng kvalitetskontroll for å sikre at avfallet oppfyller mottaksanleggets kravspesifikasjon. Emballeringen av ballet avfall er viktig for å sikre optimale transportforhold og minimalt med spill.

Vårt  TFS-team består av dansk-, finsk-, nederlandsk-, tysk-, svensk- og norsktalende personell som sørger for at Geminor følger kravene til eksport og import i hvert land.

Veitransport

Geminor håndterer logistikken på veitransport for våre kunder i Europa. Logistikken kontrolleres fra våre kontorer, noe som gjør at vi raskt kan håndtere utfordringer dersom disse skulle oppstå.

Vi har kontrakter med store logistikkselskaper i Europa, og bruker også lokale transportfirmaer i hvert land. Geminor jobber alltid for å optimalisere transportkapasiteten samt redusere CO2-utslippet ved bruk av returtransport.

Geminor Hub

De siste årene har Geminor investert i logistikksentre, såkalte HUB’er, for å effektivisere logistikkflyten og skreddersy avfallsbrensel i henhold til mottakers krav. Vi er stolte av å kunne tilby innovative løsninger, så som utvikling av ulike fraksjoner avfall som skal sendes videre til material – eller energigjenvinning, samt utvikle kvalitetsbrensel av restavfallet.

Våre Hub’er:

 

 

 

 

Våre tjenester

10 kg med avfall kan gi strøm til en laptop i 3 timer per dag i 2 måneder

Avfallshåndtering

Gjennom regelmessige leveranser til mer enn 80 forskjellige material- og energigjenvinningsanlegg i Nord-Europa, har Geminor fått betydelig kunnskap om ulike fraksjoner og kravspesifikasjoner.

Vi jobber for at våre kunder skal få de beste løsningene for langsiktige leveranser av avfallet til konkurransedyktige priser.                                                      

Materialgjenvinning

Alternativt brensel

 

Avfallsbehandling

Behandling av avfall i Geminor utføres av Geminor Waste Treatment (GWT) ved våre logistikksentre / HUB’er – eller direkte hos produsent. Vi tilbyr mobilt og spesialtilpasset utstyr for sortering, kverning og balling. GWT laster også båter med avfallstrevirke og annet avfall for leveranser til material- og energigjenvinning for Geminor.

Bøn Biobrensel

Bøn Biobrensel AS har spesialisert seg på kverning og behandling av avfallstrevirke og biobrensel. Bøn, som er et heleid datterselskap av Geminor, samarbeider tett med GWT på ulike oppdrag.

Sortering/ Avfallsbehandling

Geminor deltar aktivt i utvikling og forbedring av sorteringsprosesser hos våre kunder. Slik blir våre kunder best mulig rustet til å produsere fraksjoner som er ønsket av mottaksanleggene.

Vi jobber med mottakere og transportører for å sikre at kvaliteten opprettholdes i hele verdikjeden. Basert på vår erfaring gir vi råd om utstyr, lagringsmetoder og produksjonslinjer. Geminor gir også råd og innføring i kravene til eksport og import av avfall, slik at produsentene kan tilpasse seg dette regelverket.

PFAS/ PFOS-forurensede masser

Geminor er sammen med den norske partneren Perpetuum en av svært få bransjeaktører med tillatelse til å håndtere PFAS- og PFOS-forurensede masser.

Myndighetene stiller store krav til håndtering av forurensede masser som PFAS. Geminor er din ekspert på området – vi hjelper deg i hele prosessen.

Les mer om våre deponitjenester her!

Gemisoft

 • Logistikk
 • Kundeportal
 • Transportørportal
 • Mottaksportal
 • Dokumentkontroll og sporing
 • Fakturering og kostkontroll
 • Statistikk

Geminor gruppen bruker Gemisoft – et skreddersydd IT system som sikrer en korrekt og effektiv håndtering av relevant data.

Gemisoft er web-basert og Electronic Data Interface (EDI) kapabelt. Dette gir oss interaktiv og «real-time» tilgang til alle elementer i forsyningskjeden – inkludert transportør, produsent og mottaker.

I Gemisoft kan vi spore og kontrollere avfallstransporten – samt henting og levering av avfall – og vi har kontroll på dokumentasjon for grensekryssende avfall.  Gemisoft har et kundegrensesnitt som gir våre samarbeidspartnere tilgang til alle data og til rapporteringsfunksjonen, og sikrer korrekt fakturering.

Avfall til materialgjenvinning

Geminor deltar aktivt i den sirkulære økonomien, og sender blant annet papp, papir, plast, avfallstrevirke og kunstgress til materialgjenvinning ved forskjellige anlegg i Europa. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye, innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Trevirke

I Geminor leverer vi trevirke til materialgjenvinning fra en rekke europeiske land. Vi sorterer og klassifiserer trevirket ved våre HUB’er og avfallsprodusenter for å sikre best mulig kvalitet på det vi sender til mottaksanleggene. I tillegg jobber vi tett med mottakerne ved material- og energigjenvinningsanleggene, og sikrer deres behov etter beste evne.

Geminors arbeid med materialgjenvinning av avfallstrevirke betyr at ditt gamle trevirke vil få nytt liv som kjøkkenskap eller møbler – helt i tråd med ønsket om en bærekraftig, sirkulær økonomi.

Papp og papir

Geminor ønsker å sikre at aviser, emballasje og papp gjenbrukes i størst mulig grad. 1 tonn papir krever 24 trær *, så hvert tonn papir vi resirkulerer betyr noe.

Geminor samarbeider med et stort nettverk av papir- og emballasjefabrikker, og vi sørger for at fibrene vi håndterer finner veien til nye papirprodukter over hele verden.

Avfall til Energi

Geminor tilbyr:

 • håndtering av hele logistikkjeden
 • konkurransedyktige og innovative løsninger
 • håndtering av eksportsøknader
 • høy grad av energigjenvinning
 • bidrar til å unngå avfall til deponi

Ved å fokusere på produktutvikling og kvalitet i verdikjeden, sikter Geminor alltid mot å tilby våre kunder de beste løsningene for energigjenvinning.

Vi sikrer kvalitet i hele verdikjeden fra behandling, logistikk, shipping, eksporttillatelser til gjenvinning.

Høy energigjenvinningsgrad

Geminor samarbeider med mottakeranlegg som har en høy energigjenvinningsgrad (R1) og mange av dem bruker avfallet til å produsere fjernvarme, energi til industri og elektrisitet.

Gevinsten ved bruk av returtransport på vei og sjø sørger for et positivt miljøregnskap selv når avfallet transporteres langt for energigjenvinning.

Transport, Logistikk og HUB’er

Vi etablerer effektive og miljøvennlige logistikkløsninger som sikrer våre kunder en regelmessig og stabil avfallstransport.

Sjøtransport

Geminor samarbeider med store aktører innen shipping og havnevirksomhet i Europa. Vi har investert i flere HUB’er i mottaksland for å optimalisere logistikken og sikre merverdi for våre kunder gjennom økt opparbeiding av avfallet før gjenvinning.

Vi benytter en rekke løsninger for sjøtransport: Containere, Ro-Ro, bulkskip, kassetter og sideportsbåter. All sjøtransport består av returlaster – det vil si at skipene har levert varer og avfallet transporteres på hjemturen.

Geminor utfører streng kvalitetskontroll for å sikre at avfallet oppfyller mottaksanleggets kravspesifikasjon. Emballeringen av ballet avfall er viktig for å sikre optimale transportforhold og minimalt med spill.

Vårt  TFS-team består av dansk-, finsk-, nederlandsk-, tysk-, svensk- og norsktalende personell som sørger for at Geminor følger kravene til eksport og import i hvert land.

Veitransport

Geminor håndterer logistikken på veitransport for våre kunder i Europa. Logistikken kontrolleres fra våre kontorer, noe som gjør at vi raskt kan håndtere utfordringer dersom disse skulle oppstå.

Vi har kontrakter med store logistikkselskaper i Europa, og bruker også lokale transportfirmaer i hvert land. Geminor jobber alltid for å optimalisere transportkapasiteten samt redusere CO2-utslippet ved bruk av returtransport.

Geminor Hub

De siste årene har Geminor investert i logistikksentre, såkalte HUB’er, for å effektivisere logistikkflyten og skreddersy avfallsbrensel i henhold til mottakers krav. Vi er stolte av å kunne tilby innovative løsninger, så som utvikling av ulike fraksjoner avfall som skal sendes videre til material – eller energigjenvinning, samt utvikle kvalitetsbrensel av restavfallet.

Våre Hub’er: