Om oss

Geminor er et av Nord-Europas ledende selskaper innen levering av avfall til resirkulering og energigjenvinning.

Viktige fordeler med Geminors tjenester

 • reduserer avfall til deponi
 • gjenvinning på anlegg med høy R1-grad
 • utnyttelse av returtransport
 • innovative gjenvinningsprosesser

Gemior er et internasjonalt gjenvinningsselskap som sørger for material- og energigjenvinning av ulike typer avfall i det Europeiske markedet. Siden etableringen i 2004 har Geminor hatt en kraftig vekst, og vi sender nå mer enn 1,7 millioner tonn avfall til gjenvinning hvert år.

Geminor er et norsk selskap med hovedkontor på Karmøy, og har avdelinger både i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland, Italia, Frankrike og Polen.

Geminor leverer avfall til over 180 material- og energigjenvinningsanlegg i hele Europa. Vår brede portefølje av gjenvinningsanlegg gir kundene stabile, fleksible og konkurransedyktige løsninger for avsetning.

Vi har etablert gode relasjoner med de viktigste logistikkleverandørene i hele Europa, og tilbyr løsninger med standard vogntog, containergods, jernbane, bulk- og RoRo skip. Våre logistikkløsninger er optimalisert for å innfri kravene både fra avfallsprodusenter og mottakere. Alle våre logistikkløsninger er basert på returtransport.

Misjon, visjon og verdier

Misjon

Geminor ønsker å tilby innovative, konkurransedyktige og oppnåelige material- og energigjenvinningsløsninger for alle våre kunder. Vi jobber kontinuerlig med å utdanne og utvikle våre ansatte, slik at disse kan bidra med sin kompetanse og skape merverdi for våre kunder. Geminor ønsker å levere resultater som gjør at selskapet kan vokse og ha fremgang, og samtidig fortsette å utvikle nye og innovative tjenester for våre kunder.

Visjon

Geminor ønsker å være den foretrukne samarbeidspartneren til leverendører av avfall, og sammen med disse utvikle markedets beste løsninger for energi- og materialgjenvinning.

Verdier

 • Pålitelig
 • Innovativ
 • Fleksibel
 • Driftig og motivert
 • Bærekraftig
 • Ydmyk

Historie

Geminor AS ble etablert i 1994 for entreprenørvirksomhet innen kverning og behandling av avfall/returflis med det norske markedet som nedslagsfelt. Selskapet drev innen dette området av avfallsbransjen fram til 2004.

Avfall håndtert av Geminor

I 2004 kjøpte Vikingstad AS seg opp som hovedaksjonær i selskapet. Geminor endret da strategi og startet med eksport av RDF fra ulike behandlingsanlegg for næringsavfall i Norge. Avfallet ble sortert, kvernet og ballet for leveranse til sementindustrien og forbrenningsanlegg for produksjon av strøm og fjernvarme.

Geminors handel med avfall økte i de påfølgende årene, og kontorer ble åpnet i Finland (GemiFin) i 2011, i England (GemiUK) i 2012, Sverige (Geminor SWE) i 2014, Danmark (Geminor DK) i 2015 og Tyskland (Geminor GmbH) i 2016. I 2018 fikk Geminor kontor også i Polen, etterfulgt av representant i Frankrike i 2019. I 2017 ble datterselskapet Geminor Waste Treatment AS etablert, og i 2019 ble Bøhn Biobrensel overtatt og integrert i GWT. I 2020 åpnet vi kontor i Bozen i Nord Italia.

I dag er Geminor gruppen en av Nord-Europas ledende selskaper innen leveranser av avfall til energi- og materialgjenvinning.

I 2021 kom Quantafuel inn som medeier i Geminorgruppen. Quantafuel er en sterk driver mot materialgjenvinning av plast, og vil styrke Geminor sin strategi om å øke andelen avfall til materialgjenvinning i selskapets portefølje.

Politikk og sertifikater

Miljøaspekter

Geminors viktigste miljøaspekter er:

 • Energigjenvinning ved forbrenningsanlegg med høy R1-faktor
 • Redusert andel avfall til deponi
 • Økt andel avfall til materialgjenvinning

Geminors politikk

Geminors etiske retningslinjer – Code of conduct

I Geminor er vi opptatt av å drive virksomheten vår med integritet – vi tar vårt juridiske, miljømessige og etiske ansvar på alvor. Vi bruker de samme prinsippene i vårt arbeid med både leverandører, kunder og entreprenører. For å videreformidle forventningene til våre forretningspartnere, har vi utarbeidet et sett med etiske retningslinjer, Code of Conduct.

Moderne slaveri

Geminor AS og alle datterselskapene er fundamentale motstandere av tvangsarbeid, barnearbeid, menneskehandel og alle andre former for moderne slaveri og arbeidsutnyttelse. Vi har laget en «Statement on Modern Slavery» for å uttrykke vår holdning, og for å sikre at våre kunder, leverandører og entreprenører arbeider i henhold til våre holdninger.

ISO sertifisert

En del av Geminors strategi er å være et foregangsselskap for bransjen når det gjelder å beskytte miljøet. Derfor har vi etablert en miljøpolitikk som sikrer at kravene til miljøstyringssystemet ISO 14001 blir oppfylt.

I tillegg prøver vi å overføre våre holdninger for å ivareta ytre miljø til våre samarbeidspartnere.

Geminor gruppen er sertifisert i ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, og ISO 45001:2018

Samfunnsansvar

Igjennom Geminors visjon, verdier og styringssystem er vi forpliktet til å innlemme samfunnsansvaret i vår virksomhet og å videreformidle tankegangen til våre ansatte, kunder og vår leveransekjede.

Vårt samfunnsansvar innebærer følgende

 • Mennesker
 • Miljø
 • Samfunn

Mennesker

I Geminor er de ansatte vår viktigste ressurs, og vi er opptatt av å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Geminor sørger for at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring, og alle oppfordres til å utvikle sine ferdigheter gjennom videre opplæring og kontinuerlig profesjonell utvikling.

Et ukentlig internt nyhetsbrev brukes til å kommunisere bedriftsutviklingen, fellesskap, veldedighetsarbeid og medarbeidernyheter til alle ansatte i hele virksomheten.

Geminor har sterk tro på like muligheter for alle og har etablert retningslinjer for likhet, varsling og antikorrupsjon, samt en personalhåndbok som gis til alle i begynnelsen av ansettelsen.

Geminor har utviklet en Code of Conduct som beskriver de etiske standardene, inkludert menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og ivaretagelse av miljø. Vi krever at våre ansatte og våre kunder og leverandører til enhver tid arbeider i henhold til dette. Vi ønsker å samarbeide med kunder og leverandører som opererer etter de samme etiske standardene som oss selv.

Miljø

Ivaretagelse av miljøet er grunnleggende for vår virksomhet, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår miljøprestasjon.

Geminors virksomhet innebærer resirkulering og gjenvinning av avfall, og dermed redusere andel avfall til deponi. Våre samarbeidspartnere er høyt rangerte energigjenvinningsanlegg som utnytter både varmen og energien fra avfallsbrenselet. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter for resirkulering og gjenvinning av avfall, blant annet ved samarbeid med nye anlegg som bruker avfallsbrensel til produksjon av bensin og drivstoff til jetmotor.

Geminor benytter også returtransport for å frakte avfall på vei og sjø, og minimerer dermed miljøpåvirkningen fra avfallstransporten.

Geminor er sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015 og har identifisert en rekke miljøaspekter som er relevante for vår virksomhet. Miljøaspektene er viktige i vårt daglige arbeid for å redusere miljøpåvirkningen.

Samfunn

Geminor og våre underleverandører vil, der det er mulig, bidra til best mulige økonomiske, sosiale og miljømessige forhold i lokalsamfunnene vi jobber i.

Vi sponser lokale idrettslag i regionene der vi har kontor, lokale miljøprosjekter og veldedige organisasjoner som Leger uten grenser, Røde Kors og Restarters Norway. Geminor støtter også læringsprogrammer og arbeidstreningstiltak.