Om oss

Geminor er et av Nord-Europas ledende selskaper innen levering av avfall til resirkulering og energigjenvinning.

Viktige fordeler med Geminors tjenester

 • reduserer avfall til deponi
 • gjenvinning på anlegg med høy R1-grad
 • utnyttelse av returtransport
 • innovative gjenvinningsprosesser

Siden etableringen i 2004, har Geminor hatt en vekst der vi nå sender > 1.400.000 tonn avfall til gjenvinning per år.

Geminors hovedkontor er i Norge, med avdelinger i Storbritannia, Finland, Danmark, Sverige, Tyskland og Polen.

Vi leverer avfall til over 150 material- og energigjenvinningsanlegg i hele Europa. Geminors brede portefølje av gjenvinningsanlegg gir oss mulighet til å gi våre kunder stabile, fleksible og konkurransedyktige løsninger for avsetning.

Vi har i løpet av årene etablert gode relasjoner med de viktigste logistikkleverandørene i hele Europa, og tilbyr løsninger med standard vogntog, container gods, jernbane, bulk- og RoRo skip. Våre logistikkløsninger er optimalisert for å passe både avfallsprodusent og mottakers krav. Alle logistikkløsninger er basert på returtransport.

Misjon, visjon og verdier

Misjon

Geminor vil tilby innovative, konkurransedyktige og oppnåelige material- og energigjenvinningsløsninger for våre kunder. Vi vil styrke og utvikle våre ansatte til å gi kompetanse og merverdi for selskapet og våre kunder både på kort og lang sikt. Geminor vil levere resultater som gjør at selskapet kan vokse og ha fremgang, og fortsette å utvikle tjenester for våre kunder.

Visjon

Å være den foretrukne samarbeidspartner for leverenser av avfall til markedets beste løsninger for forbrenning og gjenvinning.

Verdier

 • Pålitelig
 • Innovativ
 • Kundevennlig
 • Driftig og Motivert
 • Bærekraftig
 • Ydmyk

History

Geminor AS ble etablert i 1994 for entreprenørvirksomhet innen kverning og behandling av avfall/returflis med det norske markedet som nedslagsfelt. Selskapet drev innen dette området av avfallsbransjen frem til 2004.

Avfall håndtert av Geminor

I 2004 kjøpte Vikingstad AS seg opp som hovedaksjonær i selskapet. Geminor endret da strategi og startet med eksport av RDF fra ulike behandlingsanlegg for næringsavfall i Norge. Avfallet ble sortert, kvernet og ballet for leveranse til sementindustrien og forbrenningsanlegg for produksjon av strøm og fjernvarme.

Geminors handel med avfall økte i de påfølgende årene, og kontorer ble åpnet i Finland (GemiFin) i 2011, i England (GemiUK) i 2012, Sverige (Geminor SWE) i 2014, Danmark (Geminor DK) i 2015 og Tyskland (Geminor GmbH) i 2016. I 2018 fikk Geminor kontor også i Polen, etterfulgt av representant i Frankrike i 2019. I 2017 ble datterselskapet Geminor Waste Treatment AS etablert, og i 2019 ble Bøhn Biobrensel overtatt og integrert i GWT. I 2020 åpnet vi kontor i Bozen i Nord Italia.

I dag er Geminor gruppen en av Nord-Europas ledende selskaper innen leveranser av avfall til energi – og materialgjenvinning.

Politikk og sertifikater

Miljøaspekter

Geminors viktigste miljøaspekter er:

 • Energigjenvinning ved forbrenningsanlegg med høy R1-faktor
 • Redusert andel avfall til deponi
 • Økt andel avfall til materialgjenvinning

Geminors politikk

Geminors Etiske retningslinjer – Code of conduct

I Geminor er vi opptatt av å drive virksomheten vår med integritet – vi tar vårt juridiske, miljømessige og etiske ansvar på alvor. Vi bruker de samme prinsippene for vårt arbeid med både leverandører, kunder og entreprenører. For å videreformidle forventningene til våre forretningspartnere, har vi utarbeidet et sett med etiske retningslinjer, Code of Conduct.

Moderne slaveri

Geminor AS og alle datterselskapene er fundamentale motstandere av tvangsarbeid, barnearbeid, menneskehandel og alle andre former for moderne slaveri og arbeidsutnyttelse. Vi har laget en «Statement on Modern Slavery» for å uttrykke vår holdning, og for å sikre at våre kunder, leverandører og entreprenører arbeider i henhold til våre holdninger.

ISO sertifisert

En del av Geminors strategi er å være et foregangsselskap for bransjen når det gjelder å beskytte miljøet. Derfor har vi etablert en miljøpolitikk som sikrer at kravene til miljøstyringssystemet ISO 14001 blir oppfylt.

I tillegg prøver vi å overføre våre holdninger for å ivareta ytre miljø til våre samarbeidspartnere.

Geminor gruppen er sertifisert i ISO 14001:2015,  ISO 9001:2015, og ISO 45001:2018

Samfunnsansvar

Igjennom Geminors visjon, verdier og styringssystem er vi forpliktet til å innlemme samfunnsansvaret i vår virksomhet og å videreføre tankegangen til våre ansatte, kunder og vår leveransekjede.

Vårt samfunnsansvar innebærer følgende

 • Mennesker
 • Miljø
 • Samfunn

Mennesker

I Geminor er de ansatte vår viktigste ressurs, og vi er opptatt av å sikre et sunt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte. Geminor sørger for at alle ansatte får tilstrekkelig opplæring, og alle oppfordres til å utvikle sine ferdigheter gjennom videre opplæring og kontinuerlig profesjonell utvikling. Et ukentlig internt nyhetsbrev brukes til å kommunisere bedriftsutviklingen, fellesskap, veldedighetsarbeid og medarbeidernyheter til alle ansatte i hele virksomheten.

Geminor har sterk tro på like muligheter for alle og har etablert retningslinjer for likhet, varsling, og antikorrupsjon, samt en personalhåndbok som gis til alle i begynnelsen av ansettelsen.

Geminor har utviklet en Code of Conduct som beskriver de etiske standardene, inkludert menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og ivaretagelse av miljø. Vi krever at våre ansatte og våre kunder og leverandører til enhver tid arbeider i henhold til dette. Vi ønsker å samarbeide med kunder og leverandører som opererer etter minst de samme etiske standardene som oss selv.

Miljø

Ivaretagelse av miljøet er grunnleggende for vår virksomhet, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre vår miljøprestasjon.

Geminors virksomhet innebærer resirkulering og gjenvinning av avfall, og dermed redusere andel avfall til deponi. Våre samarbidspartnere er høyt rangerte energigjenvinningsanlegg som utnytter både varmen og energien som genereres fra avfallsbrenselet. Geminors benytter returtransport for å frakte avfall på vei og sjø, og minimerer dermed miljøpåvirkningen fra avfallstransporten. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter for resirkulering og gjenvinning av avfall, blant annet ved samarbeid med nye anlegg som bruker avfallsbrensel til produksjon av bensin og drivstoff til jetmotor.

Geminor er sertifisert i henhold til ISO 14001: 2015 og har identifisert en rekke miljøaspekter som er relevante for vår virksomhet. Miljøaspektene er viktige i vårt daglige arbeid for å redusere miljøpåvirkningen.

Samfunn

Geminor og våre underleverandører vil, der det er mulig, bidra til den økonomiske, sosiale og miljømessige velvære for lokalsamfunnene vi jobber i.

Vi sponser lokale idrettslag i regionene der vi har kontor, lokale miljøprosjekter og veldedige organisasjoner som Leger uten grenser og Røde Kors. Geminor støtter også lærlingprogrammer og arbeidstreningstiltak.