Energigjenvinning

Geminor tilbyr energigjenvinning av brennbart restavfall i markedets beste energigjenvinningsanlegg. Her blir avfallet gjenvunnet gjennom energigjenvinning som genererer strøm og varme.

Bildetekst

Geminor tilbyr en totalløsning for avfallshåndtering.

 

Vi tilbyr en totalløsning innen avfallshåndtering.

Totalt håndterer Geminor snaut 1,2 mill. tonn avfall til energigjenvinning. Med denne betydelige mengden avfall oppnår vi gode betingelser for energigjenvinning og transport av avfall.

Med fokus på produktutvikling og kvalitetssikring ønsker Geminor å tilby sine kunder de til enhver tid beste avsetningsløsningene for avfallsbasert brensel.

Vi sørger for løpende oppdatering av eksporttillatelser for avfallsfraksjoner til aktuelle energianlegg i Nord-Europa og holder oversikt over rapportering til offentlige myndigheter, samt sørger for korrekt fakturering.