Avfallsbehandling

Geminor samarbeider med ett 70- talls mottaksanlegg for energigjenvinning av husholdnings- og næringsavfall, avfallsbrensel til sementindustri, trevirke og impregnert trevirke, bioflis fra hageavfall samt farlig avfall.

image-energigjenvinning

Avfallsfraksjoner

 • Husholdningsavfall
 • Næringsavfall
 • Sementbrensel
 • Returflis
 • Impregnert trevirke
 • Energiplast
 • Farlig avfall
 • Biobrensel
 • Carfluff

Avfallssortering og forbehandling av avfall

 • Sortering
 • Kverning
 • Balling
 • Emballering

Gjennom faste leveranser til et 70-talls energigjenvinningsanlegg over hele Nord-Europa har Geminor betydelig kunnskap om hvilke fraksjoner som er etterspurt av de forskjellige mottakene av avfallsbrensel.

Vi deltar aktivt i utvikling av sorteringsprosesser, samt i utviklingen av brenselfraksjoner hos våre kunder.

Kverning og balling av avfall

Kverning av avfall øker brenselkvaliteten gjennom magnetseparering og reduksjon av størrelsen på avfallet ned til anleggenes krav til forbrenning.

Logistikkløsningen påvirkes også av behandlingsformen avfallet har gjennomgått. Ved balling kan avfallet lett mellomlagres, samtidig som det sikres langsiktige leveranser til konkurransedyktige betingelser. Dette ettersom man da kan løse logistikken ved enten å benytte vanlige trailere eller bruke båttransport frem til mottaker.

Geminor stiller også med mobilt utstyr til kverning og balling av restavfall. Vi har lang erfaring med kverning og balling av avfall og gjør oppdrag over hele Europa.