Sikker deponering av PFAS og PFOS

Geminor er sammen med den norske partneren Perpetuum en av svært få bransjeaktører med tillatelse til å håndtere PFAS- og PFOS-forurensede masser.

Per- og polyfluoroalkyl stoffer (PFAS) er en gruppe syntetiske kjemikalier som de siste årene har fått mye oppmerksomhet grunnet de påviste, skadelige effektene av stoffene på helse og miljø. PFOS og PFOA er de mest kjente stoffene i gruppen – strengt regulerte stoffer som kun kan håndteres av godkjente aktører.

PFAS har blitt brukt siden 1940-tallet i en rekke produkter som matvareemballasje, impregneringsmidler, brannslukningsskum, kosmetikk, maling, lakk og skismurning. Historisk sett har et av de største bruksområdene vært brannslukningsskum, noe som har gjort flyplasser og brannøvingsfelt til to av stedene med de største og høyeste konsentrasjonene av PFAS.

Myndighetene stiller store krav til håndtering av forurensede masser. Geminor samarbeider med den norske partneren Perpetuum og er en av svært få bransjeaktører som har tillatelse for å håndtere PFAS- og PFOS-forurensede masser på en sikker måte i Europa.

All forurenset masse må analyseres før deponering for å avdekke hvilken type forurensning massen tilhører. Deretter tilbyr vi logistikk- og transporttjenester som tar massene trygt til spesialdeponiet. Den teknologiske løsningen i deponiet sørger for å fange opp PFAS, og deponiet har egne renseanlegg der all restkonsentrasjon av PFAS fjernes fra sigevann. Konstant overvåking av cellen sikrer at PFAS-forurenset vann ikke slipper ut. Løsningen benyttet her er unik og langt mer kostnadseffektiv enn andre kjente løsninger i dag.

For mer informasjon om PFAS og våre tjenester, vennligst kontakt Bjørn Håland hos Geminor.

Bjørn Håland at Geminor