Avfallsbehandling

Behandling av avfall i Geminor utføres av Geminor Waste Treatment (GWT) ved våre logistikksentre / HUB’er – eller direkte hos produsent. Vi tilbyr mobilt og spesialtilpasset utstyr for sortering, kverning og balling. GWT laster også båter med avfallstrevirke og annet avfall for leveranser til material- og energigjenvinning for Geminor.

Bøn Biobrensel

Bøn Biobrensel AS har spesialisert seg på kverning og behandling av avfallstrevirke og biobrensel. Bøn, som er et heleid datterselskap av Geminor, samarbeider tett med GWT på ulike oppdrag.

Sortering/ Avfallsbehandling

Geminor deltar aktivt i utvikling og forbedring av sorteringsprosesser hos våre kunder. Slik blir våre kunder best mulig rustet til å produsere fraksjoner som er ønsket av mottaksanleggene.

Vi jobber med mottakere og transportører for å sikre at kvaliteten opprettholdes i hele verdikjeden. Basert på vår erfaring gir vi råd om utstyr, lagringsmetoder og produksjonslinjer. Geminor gir også råd og innføring i kravene til eksport og import av avfall, slik at produsentene kan tilpasse seg dette regelverket.