Avfall til materialgjenvinning

Geminor deltar aktivt i den sirkulære økonomien, og sender blant annet papp, papir, plast, avfallstrevirke og kunstgress til materialgjenvinning ved forskjellige anlegg i Europa. Vi jobber kontinuerlig med å finne nye, innovative og bærekraftige gjenvinningsløsninger for en rekke fraksjoner.

Trevirke

I Geminor leverer vi trevirke til materialgjenvinning fra en rekke europeiske land. Vi sorterer og klassifiserer trevirket ved våre HUB’er og avfallsprodusenter for å sikre best mulig kvalitet på det vi sender til mottaksanleggene. I tillegg jobber vi tett med mottakerne ved material- og energigjenvinningsanleggene, og sikrer deres behov etter beste evne.

Geminors arbeid med materialgjenvinning av avfallstrevirke betyr at ditt gamle trevirke vil få nytt liv som kjøkkenskap eller møbler – helt i tråd med ønsket om en bærekraftig, sirkulær økonomi.

Papp og papir

Geminor ønsker å sikre at aviser, emballasje og papp gjenbrukes i størst mulig grad. 1 tonn papir krever 24 trær *, så hvert tonn papir vi resirkulerer betyr noe.

Geminor samarbeider med et stort nettverk av papir- og emballasjefabrikker, og vi sørger for at fibrene vi håndterer finner veien til nye papirprodukter over hele verden.