Avfall til Energi

Geminor tilbyr:

  • håndtering av hele logistikkjeden
  • konkurransedyktige og innovative løsninger
  • håndtering av eksportsøknader
  • høy grad av energigjenvinning
  • bidrar til å unngå avfall til deponi

Ved å fokusere på produktutvikling og kvalitet i verdikjeden, sikter Geminor alltid mot å tilby våre kunder de beste løsningene for energigjenvinning.

Vi sikrer kvalitet i hele verdikjeden fra behandling, logistikk, shipping, eksporttillatelser til gjenvinning.

Høy energigjenvinningsgrad

Geminor samarbeider med mottakeranlegg som har en høy energigjenvinningsgrad (R1) og mange av dem bruker avfallet til å produsere fjernvarme, energi til industri og elektrisitet.

Gevinsten ved bruk av returtransport på vei og sjø sørger for et positivt miljøregnskap selv når avfallet transporteres langt for energigjenvinning.