Sortering

Vårt arbeid med sortering av avfall har gitt oss betydelig kunnskap om fraksjonstyper og kravspesifikasjon hos mottakere. Sorteringsmetode og grad av sortering har innvirkning på logistikkløsning og hvilket gjenvinningsanlegg avfallet sendes til. Vi jobber for at kundene våre skal få de beste løsningene med langsiktige leveranser av avfallet til gjenvinning.

Faktorer som påvirker kvaliteten

  • metaller er ikke tatt ut
  • fraksjonsstørrelse
  • hver fraksjon lagres separat