Kverning

Fordelene ved kverning

  • Forbedre brenselkvaliteten
  • Magnetseparering
  • Redusere fraksjonsstørrelse
  • Bedre kontroll på finstoff
  • Tilpasse størrelsen til mottakers krav