Balling og emballering

Vi tilbyr kverning, balling og emballering med mobilt utstyr. Når avfallet balles og emballeres kan det transporteres på flere måter enn ren bulktransport. Dermed får man utnyttet returtransporten både på gardintraller, båt og container.

Fordeler

  • Enklere lagring og transport
  • Bedre egnet for transport
  • Egnet for forskjellige typer transport: gardintraller, tog, bulkskip, kassetter m.m.
  • Egnet for returtransport