Avfallstrevirke

Avfallstrevirke sorteres og kvernes ned til den størrelse og kvalitet som markedet etterspør. Vi legger stor vekt på å opprettholde en høy kvalitet ved behandling, lagring og transport av flis. Dermed sikrer vi at sluttproduktet oppfyller kravspesifikasjonen hos mottaker. Avfallstrevirke blir enten brukt til material- eller energigjenvinning.