SRF

I Geminor har vi lang erfaring og kunnskap om produksjon, kvalitetssikring og leveranser av Solid Recovered Fuel (SRF). Dette gir våre kunder mulighet til å levere SRF til en rekke Europeiske mottaksanlegg. SRF har en partikkelstørrelse under 30 mm, lavt fuktinnhold og en brennverdi på mer enn 16 MJ/kg.