RDF

Refuse Derived Fuel (RDF) er husholdnings- eller næringsavfall som er sortert og prosessert til et produkt med minimalt innhold av metaller og finstoff. RDF har en brennverdi på 8-14 MJ/kg og fraksjonsstørrelse på 40 til 300 mm. Geminor sørger for at det tas analyser av brenselet hos uavhengige aktører, for å sikre at RDF’en tilsvarer mottakers kravspesifikasjon. I 2018 håndterte Geminor 900 000 tonn RDF, og var den største eksportøren av RDF fra England.

Raffinert RDF

Raffinert RDF er et mer bearbeidet produkt med fraksjonsstørrelse under 100 mm, høyere brennverdi (12-16 MJ/kg), mindre fuktinnhold samt et lavere innhold av svovel og klor enn vanlig RDF. Denne typen RDF leveres ofte til Circulating Fluidised Bed (CFB) anlegg, da slike anlegg normalt krever et mer raffinert produkt.