Transport, Logistikk og HUB’er

Vi etablerer effektive og miljøvennlige logistikkløsninger som sikrer våre kunder en regelmessig og stabil avfallstransport.

Sjøtransport

Geminor samarbeider med store aktører innen shipping og havnevirksomhet i Europa. Vi har investert i flere HUB’er i mottaksland for å optimalisere logistikken og sikre merverdi for våre kunder gjennom økt opparbeiding av avfallet før gjenvinning.

Vi benytter en rekke løsninger for sjøtransport: Containere, Ro-Ro, bulkskip, kassetter og sideportsbåter. All sjøtransport består av returlaster – det vil si at skipene har levert varer og avfallet transporteres på hjemturen.

Geminor utfører streng kvalitetskontroll for å sikre at avfallet oppfyller mottaksanleggets kravspesifikasjon. Emballeringen av ballet avfall er viktig for å sikre optimale transportforhold og minimalt med spill.

Vårt  TFS-team består av dansk-, finsk-, nederlandsk-, tysk-, svensk- og norsktalende personell som sørger for at Geminor følger kravene til eksport og import i hvert land.

Veitransport

Geminor håndterer logistikken på veitransport for våre kunder i Europa. Logistikken kontrolleres fra våre kontorer, noe som gjør at vi raskt kan håndtere utfordringer dersom disse skulle oppstå.

Vi har kontrakter med store logistikkselskaper i Europa, og bruker også lokale transportfirmaer i hvert land. Geminor jobber alltid for å optimalisere transportkapasiteten samt redusere CO2-utslippet ved bruk av returtransport.

Geminor Hub

De siste årene har Geminor investert i logistikksentre, såkalte HUB’er, for å effektivisere logistikkflyten og skreddersy avfallsbrensel i henhold til mottakers krav. Vi er stolte av å kunne tilby innovative løsninger, så som utvikling av ulike fraksjoner avfall som skal sendes videre til material – eller energigjenvinning, samt utvikle kvalitetsbrensel av restavfallet.

Våre Hub’er: