Gemisoft

  • Logistikk
  • Kundeportal
  • Transportørportal
  • Mottaksportal
  • Dokumentkontroll og sporing
  • Fakturering og kostkontroll
  • Statistikk

Geminor gruppen bruker Gemisoft – et skreddersydd IT system som sikrer en korrekt og effektiv håndtering av relevant data.

Gemisoft er web-basert og Electronic Data Interface (EDI) kapabelt. Dette gir oss interaktiv og «real-time» tilgang til alle elementer i forsyningskjeden – inkludert transportør, produsent og mottaker.

I Gemisoft kan vi spore og kontrollere avfallstransporten – samt henting og levering av avfall – og vi har kontroll på dokumentasjon for grensekryssende avfall.  Gemisoft har et kundegrensesnitt som gir våre samarbeidspartnere tilgang til alle data og til rapporteringsfunksjonen, og sikrer korrekt fakturering.