Przetwarzanie odpadów

GWT jest spółką operacyjną Geminor, która zajmuje się sortowaniem, rozdrabnianiem, belowaniem i wszelką inną obróbką wstępną różnego rodzaju odpadów przed ich dostarczeniem do odzysku materiałów lub energii.

Ta działalność jest zwykle powiązana z naszymi centrami logistycznymi / hubami oraz w przypadku przetargów publicznych w Norwegii i Szwecji, gdzie musimy zapewnić mobilny sprzęt do sortowania, mielenia i belowania. GWT prowadzi również operacje załadunku na statki odpadów drzewnych i paliw wtórnych w celu dostaw do recyklingu i odzysku energii dla Geminora.

Bøn Biobrensel

Bøn Biobrensel AS specjalizuje się w rozdrabnianiu i obróbce drewna odpadowego oraz biopaliw i ściśle współpracuje z GWT przy operacjach wykonywanych na zlecenie Geminor.

Sortowanie / Przetwarzanie odpadów

Geminor aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i udoskonalaniu procesów sortowania w celu tworzenia różnych frakcji paliwowych dla naszych klientów. Współpracujemy z odbiorcami i przewoźnikami, aby zapewnić utrzymanie jakości poprzez stosowanie najlepszych rozwiązań logistycznych. W oparciu o nasze obszerne doświadczenie, doradzamy w zakresie wyposażenia, projektujemy powierzchnie magazynowe i zakłady przetwórcze oraz oferujemy wgląd w wymagania dotyczące eksportu i importu odpadów.