Sortowanie

Geminor aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i udoskonalaniu konfiguracji przetwarzania w celu tworzenia różnych frakcji paliwowych z naszymi klientami.

Doprowadziło to do uzyskania obszernej wiedzy na temat rodzajów paliw i wymaganych specyfikacji. Sposób i stopień przetwarzania odpadów wpływa na trasę oraz na miejsca przeznaczenia do odzysku. Dbamy o to, aby nasi klienci otrzymywali najlepsze rozwiązania w zakresie odbioru, wspierające długoterminowe dostawy ich odpadowego paliwa.

Czynniki wpływające na jakość

  • nieusunięte metale
  • wielkość frakcji
  • frakcje przechowywane w oddzielnych obszarach