Odpady drzewne

Odpady drewniane są podzielone na grupy; białe drewno, drewno impregnowane (np. malowane) i impregnowane

Odpady drzewne są sortowane i rozdrabniane do rozmiaru i jakości wymaganej przez odbiorcę. Przywiązujemy dużą wagę do utrzymania wysokich standardów jakościowych przy obróbce, przechowywaniu i transporcie zrębki, aby zapewnić zgodność produktu końcowego ze specyfikacją. Odpady drzewne są poddawane recyklingowi na nowe produkty drzewne lub wykorzystywane do odzyskiwania energii.