RDF

RDF (paliwo odpadowe) jest wytwarzane z różnego rodzaju odpadów, takich jak stałe odpady komunalne, odpady przemysłowe czy odpady handlowe.

Paliwo odpadowe (RDF) to generalnie odpady komunalne lub odpady handlowe i przemysłowe przetwarzane w celu usunięcia metali i drobnych cząstek, co daje 40 do 300 mm produktu o ogólnym zakresie CV 8-14 MJ / kg. Geminor zapewnia, że próbki są pobierane do analizy przez niezależne ośrodki badawcze, aby umożliwić dopasowanie RDF do konkretnych odbiorców, w zależności od parametrów w każdej specyfikacji. Geminor zdołał odzyskać 900 000 ton RDF w 2018 roku i był największym eksporterem RDF z Anglii.

Oczyszczony RDF

Oczyszczony RDF jest produktem bardziej przetworzonym, na ogół poniżej 100 mm, z wyższym zakresem CV między 12-16 MJ / kg, niższym poziomem wilgoci i bardziej rygorystycznymi limitami siarki i chloru niż standardowy RDF. Jest sprzedawany do instalacji posiadających kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym (CFB) i zakładach zgazowywania, ponieważ zazwyczaj wymagają one bardziej oczyszczonego produktu do swoich obiektów.