Zmieszane odpady komunalne

Zmieszane odpady komunalne to nieposortowane odpady zbierane z gospodarstw domowych. Geminor ma umowy w Wielkiej Brytanii z odbiorcami, którzy mogą przyjmować nieprzetworzone odpady.