Gospodarowanie odpadami

Geminor współpracuje z ponad 80 instalacjami zajmującymi się recyklingiem i odzyskiem energii.

Dzięki regularnym dostawom do ponad 80 różnych zakładów recyklingu i odzysku energii w Europie Północnej, Geminor zdobył znaczną wiedzę na temat rodzajów paliw i wymagań specyfikacji. Dbamy o to, aby nasi klienci otrzymywali najlepsze rozwiązania w zakresie odbioru, wspierając długoterminowe dostawy ich frakcji odpadów po konkurencyjnych cenach.

Recykling materiałów

Paliwa alternatywne