Transport, logistyka i centra

Dostarczanie i zarządzanie logistyką jest kluczowym elementem naszych rozwiązań w zakresie paliw wtórnych.

Naszym celem jest ustanowienie funkcjonalnych, wydajnych i przyjaznych dla środowiska tras logistycznych, zapewniając regularne, stabilne i długoterminowe rozwiązania dla naszej bazy klientów.

Logistyka morska

Geminor ma kontrakty z największymi firmami zajmującymi się transportem morskim i portami w Europie. Zainwestowaliśmy w kilka obiektów typu hub w krajach przyjmujących, aby zoptymalizować proces logistyczny i zapewnić wartość dodatnią dla naszych klientów.

Szereg systemów stosowanych w transporcie obejmuje systemy kontenerowe na statku roll-on roll-off, statki masowe, systemy kasetowe nabrzeża do nabrzeża i statki portowe. Cały transport morski obejmuje ładunki powrotne – to znaczy statki dostarczyły towary, a paliwa wtórne są transportowane w drodze powrotnej.

Geminor przeprowadza rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że paliwo spełnia specyfikację dostawy do zakładów odzysku. Owijanie i integralność bel są ściśle monitorowane, aby zapewnić optymalne warunki transportu.

Nasz wewnętrzny zespół TFS składa się z osób mówiących biegle w języku duńskim, fińskim, holenderskim, niemieckim, szwedzkim, polskim i norweskim, którzy z powodzeniem pracują nad spełnieniem wymagań TFS w każdym kraju.

Logistyka drogowa

Geminor organizuje, monitoruje i zarządza transportem paliw wtórnych dla naszych klientów po drogach Europy. Kontrolujemy logistykę z naszych biur, umożliwiając szybkie i zdecydowane zarządzanie problemami w miarę ich pojawienia się.

Posiadamy umowy z największymi firmami logistycznymi w Europie, a także korzystamy z lokalnych firm transportowych w każdym kraju. Geminor zawsze pracuje nad optymalizacją zdolności transportowej, niezależnie od trybu, wykorzystując opcje załadunku powrotnego w celu zminimalizowania naszego śladu węglowego.

Centra logistyczne

Geminor stworzył, w ostatnich latach, kilka centrów logistycznych (HUB), aby zwiększyć wydajność operacji logistycznych, przeprowadzać sortowanie i przygotowywanie paliwa, co zwiększa jego wartość. Jesteśmy dumni z naszego innowacyjnego podejścia do rozwoju jakości paliw i produktów dla różnych frakcji odpadów przeznaczonych do odzysku materiałów bądź energii.