Gleby zanieczyszczone PFAS / PFOS

We współpracy z norweskim partnerem Perpetuum Group, Geminor jest jednym z nielicznych graczy branżowych certyfikowanych do bezpiecznego obchodzenia się z substancjami PFAS i PFOS w Europie.

PFAS są substancjami podlegającymi ścisłym regulacjom, które powinny być używane wyłącznie przez zatwierdzonych operatorów.

Przeczytaj więcej o naszych usługach związanych z PFAS tutaj!