Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Geminor posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie przygotowywania zgłoszeń do właściwych organów krajów w celu uzyskania zewoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Wywóz oraz przywóz odpadów do krajów UE regulowany jest rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem międzynarodowe przemieszczanie odpadów niebezpiecznych oraz niektórych odpadów innych niż niebezpieczne (np. paliwo alternatywne) wymaga przeprowadzanie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody w celu uzyskania zezwolenia. Przewóz ww. odpadów może się rozpocząć tylko w momencie otrzymania zgód od organów wszystkich zainteresowanych krajów. Za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami grożą wysokie kary administracyjne, a nawet kara pozbawienia wolności.

Proces aranżacji zgłoszeń i uzyskiwania zezwoleń

Geminor oferuje usługę przeprowadzenia procesu uzyskania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów dokładając wszelkich starań aby proces ten przebiegał możliwie szybko i sprawnie. Ponadto zapewniamy obsługę ewidencji transportów odpadów wraz z późniejszym dostarczeniem dokumentów zawierających zaświadczenie o ich ostatecznym przetworzeniu. Jest to bardzo interesująca alternatywa dla firm, które mają potrzebę utylizacji odpadów poza granicami Polski, nawet najmniejszych ilości, a które nie maja odpowiedniego doświadczenia w tym trudnym temacie.