Gemisoft

Serce naszej działalności

  • Operacje logistyczne
  • Portal klienta
  • Portal przewoźnika
  • Portal odbiorcy
  • Kontrola i śledzenie dokumentów
  • Fakturowanie i kontrola kosztów
  • Statystyka

Grupa Geminor korzysta z Gemisoft, szytego na miarę systemu informatycznego, który zapewnia dokładne i wydajne zarządzanie danymi.

Gemisoft jest oparty na sieci i obsługuje elektroniczny interfejs danych (EDI), który umożliwia interaktywny dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich elementów łańcucha dostaw, w tym przewoźnika, producenta i odbiorcy. Gemisoft umożliwia nam śledzenie i kontrolowanie przemieszczania się odpadów, wejść i wyjść z obiektów, zapewnia ścieżki audytu dla przesyłek transgranicznych (TFS), umożliwia dokładne fakturowanie i ma interfejs klienta, który umożliwia naszym klientom dostęp do danych i możliwości raportowania.