Nasze usługi

10 kg odpadów może zasilić laptopa aż do 3 godzin na dzień przez 2 miesiące

Gospodarowanie odpadami

Geminor współpracuje z ponad 80 instalacjami zajmującymi się recyklingiem i odzyskiem energii.

Dzięki regularnym dostawom do ponad 80 różnych zakładów recyklingu i odzysku energii w Europie Północnej, Geminor zdobył znaczną wiedzę na temat rodzajów paliw i wymagań specyfikacji. Dbamy o to, aby nasi klienci otrzymywali najlepsze rozwiązania w zakresie odbioru, wspierając długoterminowe dostawy ich frakcji odpadów po konkurencyjnych cenach.

Recykling materiałów

Paliwa alternatywne

Przetwarzanie odpadów

GWT jest spółką operacyjną Geminor, która zajmuje się sortowaniem, rozdrabnianiem, belowaniem i wszelką inną obróbką wstępną różnego rodzaju odpadów przed ich dostarczeniem do odzysku materiałów lub energii.

Ta działalność jest zwykle powiązana z naszymi centrami logistycznymi / hubami oraz w przypadku przetargów publicznych w Norwegii i Szwecji, gdzie musimy zapewnić mobilny sprzęt do sortowania, mielenia i belowania. GWT prowadzi również operacje załadunku na statki odpadów drzewnych i paliw wtórnych w celu dostaw do recyklingu i odzysku energii dla Geminora.

Bøn Biobrensel

Bøn Biobrensel AS specjalizuje się w rozdrabnianiu i obróbce drewna odpadowego oraz biopaliw i ściśle współpracuje z GWT przy operacjach wykonywanych na zlecenie Geminor.

Sortowanie / Przetwarzanie odpadów

Geminor aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i udoskonalaniu procesów sortowania w celu tworzenia różnych frakcji paliwowych dla naszych klientów. Współpracujemy z odbiorcami i przewoźnikami, aby zapewnić utrzymanie jakości poprzez stosowanie najlepszych rozwiązań logistycznych. W oparciu o nasze obszerne doświadczenie, doradzamy w zakresie wyposażenia, projektujemy powierzchnie magazynowe i zakłady przetwórcze oraz oferujemy wgląd w wymagania dotyczące eksportu i importu odpadów.

Gleby zanieczyszczone PFAS / PFOS

We współpracy z norweskim partnerem Perpetuum Group, Geminor jest jednym z nielicznych graczy branżowych certyfikowanych do bezpiecznego obchodzenia się z substancjami PFAS i PFOS w Europie.

PFAS są substancjami podlegającymi ścisłym regulacjom, które powinny być używane wyłącznie przez zatwierdzonych operatorów.

Przeczytaj więcej o naszych usługach związanych z PFAS tutaj!

Gemisoft

Serce naszej działalności

 • Operacje logistyczne
 • Portal klienta
 • Portal przewoźnika
 • Portal odbiorcy
 • Kontrola i śledzenie dokumentów
 • Fakturowanie i kontrola kosztów
 • Statystyka

Grupa Geminor korzysta z Gemisoft, szytego na miarę systemu informatycznego, który zapewnia dokładne i wydajne zarządzanie danymi.

Gemisoft jest oparty na sieci i obsługuje elektroniczny interfejs danych (EDI), który umożliwia interaktywny dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich elementów łańcucha dostaw, w tym przewoźnika, producenta i odbiorcy. Gemisoft umożliwia nam śledzenie i kontrolowanie przemieszczania się odpadów, wejść i wyjść z obiektów, zapewnia ścieżki audytu dla przesyłek transgranicznych (TFS), umożliwia dokładne fakturowanie i ma interfejs klienta, który umożliwia naszym klientom dostęp do danych i możliwości raportowania.

Odpady do recyklingu

Recykling frakcji odpadów na nowe, użyteczne produkty.

Geminor działa w gospodarce o obiegu zamkniętym i między innymi wysyłamy papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady drzewne i sztuczną murawę do recyklingu u różnych odbiorców w Europie. Nieustannie poszukujemy nowych i innowacyjnych rynków recyklingu dla różnych materiałów.

Drewno

W Geminor zarządzamy odzyskiem i recyklingiem zużytego drewna w kilku krajach europejskich. Sortujemy i klasyfikujemy drewno w naszych hubach, aby zapewnić jak najlepszy pobór każdej frakcji. Ściśle współpracujemy z firmami recyklingowymi, a także z zakładami odzysku energii. Współpraca z Geminorem na arenie drewna odpadowego w Skandynawii oznacza, że Twoje stare drewno znajdzie nowe życie jako szafka kuchenna lub meble, w miarę dalszego rozwijania naszych partnerstw w celu zapewnienia prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Karton i makulatura

Geminor dokłada wszelkich starań, aby jak najwięcej włókien papierowych z gazet, opakowań i tektury było ponownie wykorzystywanych w jak największym stopniu. 1 tona papieru wymaga 24 drzew *, więc każda tona papieru ma znaczenie.

Geminor działa w ramach sieci odpadów papierni i fabryk opakowań, zapewniając, że przetwarzane przez nas włókna papierowe trafią do nowych produktów papierniczych na całym świecie.

Odzysk energii z odpadów

Geminor oferuje kompleksowe rozwiązanie do odzyskiwania paliw wtórnych

Geminor oferuje

 • kompleksowe zarządzanie logistyką
 • konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania
 • obsługa TFS
 • wysokie wskaźniki odzysku energii
 • przekierowanie na wysypisko

Koncentrując się na rozwoju produktów i zapewnianiu jakości, Geminor zawsze stara się oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie odzysku paliw wtórnych.

Dbamy o cały łańcuch dostaw – logistykę, spedycję, TFS i odzyskiwanie.

Wysoki poziom odzysku energii

Wszystkie zakłady odzysku energii, z którymi współpracuje Geminor, są zgodne z R1, a wiele z nich wykorzystuje odpady do produkcji ciepła i pary do procesów przemysłowych, a także energii elektrycznej.

Wykorzystanie logistyki ładunków tylnych w transporcie drogowym i morskim zapewnia również, że wykorzystanie istniejących zdolności w zakresie odzysku jest korzystne dla środowiska w porównaniu z dostarczaniem nowej energii z infrastruktury odpadowej.

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Geminor posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie przygotowywania zgłoszeń do właściwych organów krajów w celu uzyskania zewoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Wywóz oraz przywóz odpadów do krajów UE regulowany jest rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem międzynarodowe przemieszczanie odpadów niebezpiecznych oraz niektórych odpadów innych niż niebezpieczne (np. paliwo alternatywne) wymaga przeprowadzanie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody w celu uzyskania zezwolenia. Przewóz ww. odpadów może się rozpocząć tylko w momencie otrzymania zgód od organów wszystkich zainteresowanych krajów. Za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami grożą wysokie kary administracyjne, a nawet kara pozbawienia wolności.

Proces aranżacji zgłoszeń i uzyskiwania zezwoleń

Geminor oferuje usługę przeprowadzenia procesu uzyskania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów dokładając wszelkich starań aby proces ten przebiegał możliwie szybko i sprawnie. Ponadto zapewniamy obsługę ewidencji transportów odpadów wraz z późniejszym dostarczeniem dokumentów zawierających zaświadczenie o ich ostatecznym przetworzeniu. Jest to bardzo interesująca alternatywa dla firm, które mają potrzebę utylizacji odpadów poza granicami Polski, nawet najmniejszych ilości, a które nie maja odpowiedniego doświadczenia w tym trudnym temacie.

Tworzywa sztuczne

Geminor oferuje rozwiązania dla tworzyw sztucznych do recyklingu

Zajmujemy się recyklingiem kilku rodzajów tworzyw sztucznych, LDPE (folia plastikowa), HDPE, PP (big-bagi, siatki na ryby, liny) oraz ESP (styropian).

Geminor aktywnie poszukuje nowych/alternatywnych rozwiązań dla frakcji tworzyw sztucznych do recyklingu, aby móc oferować najlepsze i najbardziej przyjazne środowisku rozwiązania w branży.

Transport, logistyka i centra

Dostarczanie i zarządzanie logistyką jest kluczowym elementem naszych rozwiązań w zakresie paliw wtórnych.

Naszym celem jest ustanowienie funkcjonalnych, wydajnych i przyjaznych dla środowiska tras logistycznych, zapewniając regularne, stabilne i długoterminowe rozwiązania dla naszej bazy klientów.

Logistyka morska

Geminor ma kontrakty z największymi firmami zajmującymi się transportem morskim i portami w Europie. Zainwestowaliśmy w kilka obiektów typu hub w krajach przyjmujących, aby zoptymalizować proces logistyczny i zapewnić wartość dodatnią dla naszych klientów.

Szereg systemów stosowanych w transporcie obejmuje systemy kontenerowe na statku roll-on roll-off, statki masowe, systemy kasetowe nabrzeża do nabrzeża i statki portowe. Cały transport morski obejmuje ładunki powrotne – to znaczy statki dostarczyły towary, a paliwa wtórne są transportowane w drodze powrotnej.

Geminor przeprowadza rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że paliwo spełnia specyfikację dostawy do zakładów odzysku. Owijanie i integralność bel są ściśle monitorowane, aby zapewnić optymalne warunki transportu.

Nasz wewnętrzny zespół TFS składa się z osób mówiących biegle w języku duńskim, fińskim, holenderskim, niemieckim, szwedzkim, polskim i norweskim, którzy z powodzeniem pracują nad spełnieniem wymagań TFS w każdym kraju.

Logistyka drogowa

Geminor organizuje, monitoruje i zarządza transportem paliw wtórnych dla naszych klientów po drogach Europy. Kontrolujemy logistykę z naszych biur, umożliwiając szybkie i zdecydowane zarządzanie problemami w miarę ich pojawienia się.

Posiadamy umowy z największymi firmami logistycznymi w Europie, a także korzystamy z lokalnych firm transportowych w każdym kraju. Geminor zawsze pracuje nad optymalizacją zdolności transportowej, niezależnie od trybu, wykorzystując opcje załadunku powrotnego w celu zminimalizowania naszego śladu węglowego.

Centra logistyczne

Geminor stworzył, w ostatnich latach, kilka centrów logistycznych (HUB), aby zwiększyć wydajność operacji logistycznych, przeprowadzać sortowanie i przygotowywanie paliwa, co zwiększa jego wartość. Jesteśmy dumni z naszego innowacyjnego podejścia do rozwoju jakości paliw i produktów dla różnych frakcji odpadów przeznaczonych do odzysku materiałów bądź energii.

 

Nasze usługi

10 kg odpadów może zasilić laptopa aż do 3 godzin na dzień przez 2 miesiące

Gospodarowanie odpadami

Geminor współpracuje z ponad 80 instalacjami zajmującymi się recyklingiem i odzyskiem energii.

Dzięki regularnym dostawom do ponad 80 różnych zakładów recyklingu i odzysku energii w Europie Północnej, Geminor zdobył znaczną wiedzę na temat rodzajów paliw i wymagań specyfikacji. Dbamy o to, aby nasi klienci otrzymywali najlepsze rozwiązania w zakresie odbioru, wspierając długoterminowe dostawy ich frakcji odpadów po konkurencyjnych cenach.

Recykling materiałów

Paliwa alternatywne

Przetwarzanie odpadów

GWT jest spółką operacyjną Geminor, która zajmuje się sortowaniem, rozdrabnianiem, belowaniem i wszelką inną obróbką wstępną różnego rodzaju odpadów przed ich dostarczeniem do odzysku materiałów lub energii.

Ta działalność jest zwykle powiązana z naszymi centrami logistycznymi / hubami oraz w przypadku przetargów publicznych w Norwegii i Szwecji, gdzie musimy zapewnić mobilny sprzęt do sortowania, mielenia i belowania. GWT prowadzi również operacje załadunku na statki odpadów drzewnych i paliw wtórnych w celu dostaw do recyklingu i odzysku energii dla Geminora.

Bøn Biobrensel

Bøn Biobrensel AS specjalizuje się w rozdrabnianiu i obróbce drewna odpadowego oraz biopaliw i ściśle współpracuje z GWT przy operacjach wykonywanych na zlecenie Geminor.

Sortowanie / Przetwarzanie odpadów

Geminor aktywnie uczestniczy w opracowywaniu i udoskonalaniu procesów sortowania w celu tworzenia różnych frakcji paliwowych dla naszych klientów. Współpracujemy z odbiorcami i przewoźnikami, aby zapewnić utrzymanie jakości poprzez stosowanie najlepszych rozwiązań logistycznych. W oparciu o nasze obszerne doświadczenie, doradzamy w zakresie wyposażenia, projektujemy powierzchnie magazynowe i zakłady przetwórcze oraz oferujemy wgląd w wymagania dotyczące eksportu i importu odpadów.

Gleby zanieczyszczone PFAS / PFOS

We współpracy z norweskim partnerem Perpetuum Group, Geminor jest jednym z nielicznych graczy branżowych certyfikowanych do bezpiecznego obchodzenia się z substancjami PFAS i PFOS w Europie.

PFAS są substancjami podlegającymi ścisłym regulacjom, które powinny być używane wyłącznie przez zatwierdzonych operatorów.

Przeczytaj więcej o naszych usługach związanych z PFAS tutaj!

Gemisoft

Serce naszej działalności

 • Operacje logistyczne
 • Portal klienta
 • Portal przewoźnika
 • Portal odbiorcy
 • Kontrola i śledzenie dokumentów
 • Fakturowanie i kontrola kosztów
 • Statystyka

Grupa Geminor korzysta z Gemisoft, szytego na miarę systemu informatycznego, który zapewnia dokładne i wydajne zarządzanie danymi.

Gemisoft jest oparty na sieci i obsługuje elektroniczny interfejs danych (EDI), który umożliwia interaktywny dostęp w czasie rzeczywistym do wszystkich elementów łańcucha dostaw, w tym przewoźnika, producenta i odbiorcy. Gemisoft umożliwia nam śledzenie i kontrolowanie przemieszczania się odpadów, wejść i wyjść z obiektów, zapewnia ścieżki audytu dla przesyłek transgranicznych (TFS), umożliwia dokładne fakturowanie i ma interfejs klienta, który umożliwia naszym klientom dostęp do danych i możliwości raportowania.

Odpady do recyklingu

Recykling frakcji odpadów na nowe, użyteczne produkty.

Geminor działa w gospodarce o obiegu zamkniętym i między innymi wysyłamy papier, tekturę, tworzywa sztuczne, odpady drzewne i sztuczną murawę do recyklingu u różnych odbiorców w Europie. Nieustannie poszukujemy nowych i innowacyjnych rynków recyklingu dla różnych materiałów.

Drewno

W Geminor zarządzamy odzyskiem i recyklingiem zużytego drewna w kilku krajach europejskich. Sortujemy i klasyfikujemy drewno w naszych hubach, aby zapewnić jak najlepszy pobór każdej frakcji. Ściśle współpracujemy z firmami recyklingowymi, a także z zakładami odzysku energii. Współpraca z Geminorem na arenie drewna odpadowego w Skandynawii oznacza, że Twoje stare drewno znajdzie nowe życie jako szafka kuchenna lub meble, w miarę dalszego rozwijania naszych partnerstw w celu zapewnienia prawdziwej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Karton i makulatura

Geminor dokłada wszelkich starań, aby jak najwięcej włókien papierowych z gazet, opakowań i tektury było ponownie wykorzystywanych w jak największym stopniu. 1 tona papieru wymaga 24 drzew *, więc każda tona papieru ma znaczenie.

Geminor działa w ramach sieci odpadów papierni i fabryk opakowań, zapewniając, że przetwarzane przez nas włókna papierowe trafią do nowych produktów papierniczych na całym świecie.

Odzysk energii z odpadów

Geminor oferuje kompleksowe rozwiązanie do odzyskiwania paliw wtórnych

Geminor oferuje

 • kompleksowe zarządzanie logistyką
 • konkurencyjne i innowacyjne rozwiązania
 • obsługa TFS
 • wysokie wskaźniki odzysku energii
 • przekierowanie na wysypisko

Koncentrując się na rozwoju produktów i zapewnianiu jakości, Geminor zawsze stara się oferować naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie odzysku paliw wtórnych.

Dbamy o cały łańcuch dostaw – logistykę, spedycję, TFS i odzyskiwanie.

Wysoki poziom odzysku energii

Wszystkie zakłady odzysku energii, z którymi współpracuje Geminor, są zgodne z R1, a wiele z nich wykorzystuje odpady do produkcji ciepła i pary do procesów przemysłowych, a także energii elektrycznej.

Wykorzystanie logistyki ładunków tylnych w transporcie drogowym i morskim zapewnia również, że wykorzystanie istniejących zdolności w zakresie odzysku jest korzystne dla środowiska w porównaniu z dostarczaniem nowej energii z infrastruktury odpadowej.

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów

Geminor posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie przygotowywania zgłoszeń do właściwych organów krajów w celu uzyskania zewoleń na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Wywóz oraz przywóz odpadów do krajów UE regulowany jest rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przemieszczania odpadów. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem międzynarodowe przemieszczanie odpadów niebezpiecznych oraz niektórych odpadów innych niż niebezpieczne (np. paliwo alternatywne) wymaga przeprowadzanie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody w celu uzyskania zezwolenia. Przewóz ww. odpadów może się rozpocząć tylko w momencie otrzymania zgód od organów wszystkich zainteresowanych krajów. Za nielegalny międzynarodowy obrót odpadami grożą wysokie kary administracyjne, a nawet kara pozbawienia wolności.

Proces aranżacji zgłoszeń i uzyskiwania zezwoleń

Geminor oferuje usługę przeprowadzenia procesu uzyskania zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów dokładając wszelkich starań aby proces ten przebiegał możliwie szybko i sprawnie. Ponadto zapewniamy obsługę ewidencji transportów odpadów wraz z późniejszym dostarczeniem dokumentów zawierających zaświadczenie o ich ostatecznym przetworzeniu. Jest to bardzo interesująca alternatywa dla firm, które mają potrzebę utylizacji odpadów poza granicami Polski, nawet najmniejszych ilości, a które nie maja odpowiedniego doświadczenia w tym trudnym temacie.

Tworzywa sztuczne

Geminor oferuje rozwiązania dla tworzyw sztucznych do recyklingu

Zajmujemy się recyklingiem kilku rodzajów tworzyw sztucznych, LDPE (folia plastikowa), HDPE, PP (big-bagi, siatki na ryby, liny) oraz ESP (styropian).

Geminor aktywnie poszukuje nowych/alternatywnych rozwiązań dla frakcji tworzyw sztucznych do recyklingu, aby móc oferować najlepsze i najbardziej przyjazne środowisku rozwiązania w branży.

Transport, logistyka i centra

Dostarczanie i zarządzanie logistyką jest kluczowym elementem naszych rozwiązań w zakresie paliw wtórnych.

Naszym celem jest ustanowienie funkcjonalnych, wydajnych i przyjaznych dla środowiska tras logistycznych, zapewniając regularne, stabilne i długoterminowe rozwiązania dla naszej bazy klientów.

Logistyka morska

Geminor ma kontrakty z największymi firmami zajmującymi się transportem morskim i portami w Europie. Zainwestowaliśmy w kilka obiektów typu hub w krajach przyjmujących, aby zoptymalizować proces logistyczny i zapewnić wartość dodatnią dla naszych klientów.

Szereg systemów stosowanych w transporcie obejmuje systemy kontenerowe na statku roll-on roll-off, statki masowe, systemy kasetowe nabrzeża do nabrzeża i statki portowe. Cały transport morski obejmuje ładunki powrotne – to znaczy statki dostarczyły towary, a paliwa wtórne są transportowane w drodze powrotnej.

Geminor przeprowadza rygorystyczne kontrole jakości, aby upewnić się, że paliwo spełnia specyfikację dostawy do zakładów odzysku. Owijanie i integralność bel są ściśle monitorowane, aby zapewnić optymalne warunki transportu.

Nasz wewnętrzny zespół TFS składa się z osób mówiących biegle w języku duńskim, fińskim, holenderskim, niemieckim, szwedzkim, polskim i norweskim, którzy z powodzeniem pracują nad spełnieniem wymagań TFS w każdym kraju.

Logistyka drogowa

Geminor organizuje, monitoruje i zarządza transportem paliw wtórnych dla naszych klientów po drogach Europy. Kontrolujemy logistykę z naszych biur, umożliwiając szybkie i zdecydowane zarządzanie problemami w miarę ich pojawienia się.

Posiadamy umowy z największymi firmami logistycznymi w Europie, a także korzystamy z lokalnych firm transportowych w każdym kraju. Geminor zawsze pracuje nad optymalizacją zdolności transportowej, niezależnie od trybu, wykorzystując opcje załadunku powrotnego w celu zminimalizowania naszego śladu węglowego.

Centra logistyczne

Geminor stworzył, w ostatnich latach, kilka centrów logistycznych (HUB), aby zwiększyć wydajność operacji logistycznych, przeprowadzać sortowanie i przygotowywanie paliwa, co zwiększa jego wartość. Jesteśmy dumni z naszego innowacyjnego podejścia do rozwoju jakości paliw i produktów dla różnych frakcji odpadów przeznaczonych do odzysku materiałów bądź energii.