Historikk

Geminor AS ble etablert i 1994 av det danske selskapet Gemidan AS for entreprenørvirksomhet innen kverning og behandling av avfall/returflis, da med det norske markedet som nedslagsfelt.

shutterstock_78703081

Selskapet drev innen dette området av avfallsbransjen helt frem til 2004.

Da Vikingstad AS gikk inn som medeier sammen med Gemidan AS samme år, endret selskapet strategi og startet opp med eksport av RDF fra ulike behandlingsanlegg for næringsavfall i Norge. Avfallet ble sortert, kvernet og ballet for leveranse til sementindustrien.

Økt behov for energigjenvinning og eksport av avfall gav grunnlag for å etablere seg i flere land. Geminor etablerte derfor en avdeling i Finland (GemiFin) i 2011 og i 2012 opprettet vi en avdeling i England (GemiUK). I 2015 opprettet vi avdelinger i Danmark (Geminor DK), Sverige (Geminor SWE), og i Tyskland (Geminor GmbH).

Geminor er i dag et internasjonalt handels og entrepenørselskap med fokus på gjenvinning av RDF og andre avfallstyper i det Nord-Europeiske markedet for energigjenvinning.

For å fremstå sterkere som ett selskap i en tid med ekspansjon og vekst, besluttet vi våren 2015 å benytte «GEMINOR» som merkevarenavn for alle våre selskap. GemiFIN ble endret til Geminor FI og GemiUK til Geminor UK.