Etiske Retningslinjer

Etiske retningslinjer

Geminor arbeider for å fremme gode arbeids-og miljøforhold hos oss selv og våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører og samarbeidspartnere, har Geminor utarbeidet etiske retningslinjer gjennom vår «Code of Conduct», se vedlagte dokument:

Code of Conduct

Se også Geminors Statement on Modern Slavery:

Statement on modern slavery