HMS & Kvalitet

I Geminor jobber vi i henhold til gjeldende myndighets-, egne- og kundekrav slik at vi forebygger mot skader på personell, materiell og ytre miljø.

Geminor ser på kvalitetsstyring som et viktig suksesskriterie for å ha et godt arbeidsmiljø og en høyshutterstock_92820310 kvalitetsstandard i alle ledd av de tjenestene vi tilbyr.

Vi arbeider systematisk med kontinuerlig forbedring i alle ledd.

Geminor er sertifisert i ISO 9001:2015, og  kvalitetsarbeidet utføres vi i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001.

All aktivitet knyttet til helse og sikkerhet tas alvorlig og følges opp om avvik skulle forekomme.

 

ISO 14001 sertifisert

Geminor ønsker å være et forbilde med hensyn til ivaretakelse av det ytre miljøet. Vår miljøpolitikk sikrer at kravene innenfor miljøstyringssystemet ISO 14001 overholdes.

I tillegg forsøker vi å få alle våre samarbeidspartnere til å tenke miljøbevisst.

Geminors hovedkontor i Norge ble ISO 14001 sertifisert i januar 2011. I september 2017 ble Geminor sertifisert i ISO 14001: 2015 og i ISO 9001:2015

Se vårt sertifikat her: Geminor sertifikat 2017