Yrityksen taustaa

Geminor AS perustettiin vuonna 1994 tanskalaisen GemiDanin toimesta. Yrityksen tuolloinen toimenkuva liittyi jätteiden ja biohakkeen käsittelyyn ja murskaamiseen.

shutterstock_78703081

Vuonna 2004 Vikingstad AS osti osake-enemmistön Geminorista, samalla myös yrityksen strategiaa muutettiin. Toiminta keskittyi RDF:n vientiin sementtiteollisuuteen.

Lisääntynyt tarve jätteen energiahyödyntämiseen ja uudistunut Norjan ja EU:n jätelainsäädäntö loivat perustan toiminnan laajentamiselle kotimaan rajojen ulkopuolelle. Geminor on perustanut tytäryhtiöitä naapurimaihin Englantiin Geminor UK LTD ja Suomeen Gemifin Tanskaan Geminor DK, Ruotsiin Geminor SWE ja Saksaan Geminor GmbH. Jätettä käsitellään yli neljänkymmenen *WtE -voimalan verkoston avulla ympäri Pohjois-Eurooppaa.

Vuonna 2015 konserni käsitteli yhteensä yli 1,1 miljoonaa tonnia erilaatuisia jätejakeita.

Geminor on kansainvälinen yritys, jolla on painopiste erilaisten jätejakeiden energiahyödyntämisessä pohjois-Euurooppalaisissa jätevoimaloissa ja sementtiteollisuudessa.