Aalborg HUB ble Geminors mest aktive prosessanlegg i 2022

Geminors fem største operative HUB’er behandlet mer enn 350 000 tonn avfallsfraksjoner i 2022, av gruppens totale 1,82 millioner tonn. Det danske prosessanlegget i Aalborg klatret til topps i antall tonn behandlet avfall i fjor. Geminors største HUB i Norge inntok tredjeplassen.

Fotograf: Johny Kristensen

Til tross for kun to års drift ble Geminor sin HUB i Aalborg gruppens mest aktive prosessanlegg i 2022. I løpet av det siste året behandlet den operative HUB’en hele 99 538 tonn med avfallsfraksjoner.

I 2022 gikk avfallet som ble behandlet i Aalborg til 10 forskjellige mottakere, hvor den største av dem er sementfabrikken Aalborg Portland, som mottar spesialtilpasset Solid Recovered Fuel (SRF) som drivstoff til produksjonen.

– Aalborg HUB ble faktisk nedlagt i 2019 på grunn av lav aktivitet, men kort tid senere ble den gjenåpnet på ny lokasjon fordi vårt samarbeid med Aalborg Portland ble utvidet. Siden den gang har vi investert i utviklingen av prosessanlegget og gjort det til en effektivt HUB både for produksjon av SRF og RDF, sier landssjef for Geminor i Danmark, Kasper Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

– I dag mottar våre danske anlegg avfallsfraksjoner fra land som Storbritannia, Tyskland, Polen og Norge, og behandler disse

for mottakere både innenlands og utenlands. Avfallet vi mottar er forskjellig fra land til land, men vi har utvidet kapasiteten både ved Aalborg og vår HUB i Køge slik at vi kan ta imot, behandle og lagre avfallsfraksjonene kontinuerlig. På den måten kan vi betjene oppstrømsmarkedet, og samtidig videreutvikle vår plastsortering og bioRDF-produksjon fremover, sier landssjef for Geminor i Danmark, Kasper Thomsen.

Betydningen av HUB’ene øker på grunn av endringene i avfallsmarkedet i 2022, forklarer Kasper Thomsen.

– I Europa har forsyningssikkerheten for mange mottakere blitt like viktig som prisen. Våre investeringer har gitt oss stødig og punktlig drift, samt bedre logistikk og fleksibilitet, noe vi merker at markedet krever i dag, sier Thomsen.

Etter de danske HUB’ene Aalborg (99 538 tonn) og Køge (79 196 tonn), følger den største svenske HUB’en i Oxelösund med totalt 74 807 tonn behandlet avfall i 2022. Norges mest aktive HUB er på Borg, med rett over 61 000 tonn i fjor. Den finske HUB’en på Lovisa er Finlands største med en tonnasje på over 40 000 i 2022. Gruppen håndterte totalt 1,82 millioner tonn avfall i 2022.