Dette er Geminors nye Country Manager i Storbritannia

Etter sju år på Geminor sitt hovedkontor i Staffordshire, England, er Oliver Caunce nå tildelt stillingen som ny Country Manager for selskapets virksomhet i Storbritannia. – I tiden som kommer skal vi jobbe for å sikre vår markedsposisjon både med tanke på nasjonale mottakere og på eksport av avfall til energigjenvinning i Skandinavia og Europa, sier Country Manager Oliver Caunce.

Oliver Caunce er ny CM i Storbritannia.

Caunce startet sin Geminor-karriere som Account and Development Manager tilbake i 2015, og har siden da jobbet både med operative lederoppgaver og i Technical Team med håndtering av TFS-tjenester.

Etter over sju år i Geminor, og totalt 16 år i bransjen, har Caunce nå fått oppgaven med å lede Geminors virksomhet i Storbritannia.

– Gjenvinningsbransjen i Storbritannia har endret seg markant fra tiden da jeg begynte i Geminor. Bransjen har modnet og består i dag av flere nasjonale WtE-anlegg, mer varierte fraksjoner, nye forskrifter, og en større etterspørsel både etter eksport og import av avfallsprodukter, forteller Caunce.

– I tillegg er det mer konkurranse i markedet, og det er mer bevissthet rundt de enkelte bransjeaktørenes rolle. Alle disse faktorer må tas hensyn til for å lykkes innen gjenvinning i Storbritannia i dag, sier Oliver Caunce.

Befester sin posisjon som toppeksportør

Etter 10 år i Storbritannia har Geminor vokst til å bli den største eksportøren av RDF og SRF til Norden og EU-markedet. Fra august -21 til september -22 eksporterte Geminor mer enn 231 000 tonn RDF, noe som er nær 15 prosent av det totale britiske markedet.

Geminor har dessuten utvidet sin regionale virksomhet i Storbritannia ved å signere flere nye kontrakter med britiske kommuner og industriaktører. Den siste av disse er en kontrakt for levering av avfall til energigjenvinning i Fortums South Clyde-anlegg utenfor Glasgow.

– Å sikre nye partnere i det britiske markedet er en viktig del av Geminor sin strategi, og vi har nå en god nasjonal plattform for å konsolidere virksomheten vår. Behandling og håndtering av RDF, SRF, avfallstrevirke og biomaterialer står sentralt, men vi skal også utvide innen kjemisk og mekanisk gjenvinning av plast, sier Caunce.

For tiden finnes det et større behov enn det finnes tilbud av materialer i markedet, noe som fører til økt etterspørsel ute i EU. Å håndtere en krevende markedssituasjon vil være en viktig del av Country Manager-stillingen, forklarer Caunce.

– Min viktigste oppgave blir å sikre vår posisjon i Storbritannia både med tanke på nasjonale mottakere og på eksport av avfall til energigjenvinning i Europa og Skandinavia. Et bredt nettverk, gode relasjoner og knallhardt arbeid er nøkkelordene for jobben som ligger foran oss, avslutter den nye Country Manager i Geminor UK, Oliver Caunce.

Vil du vite mer om Geminor sine tjenester i Storbritannia? Kontakt oss i dag!

Følg oss på LinkedIn eller få nyhetsbrevet tilsendt i mailboksen.