Danske ARGO forlenger med Geminor

Det danske avfallsselskapet og energiprodusenten ARGO har inngått en ny avtale med Geminor for mottak av restavfall til energigjenvinning fram til 2027.

 

Italiensk avfall skal sendes til ARGO for energigjenvinning i tiden som kommer.

Avtalen kommer som en forlengelse av et samarbeid som allerede har vart i flere år. I henhold til kontrakten skal Geminor levere 100 000 tonn Refuse-derived fuel (RDF) i året fra 1. januar 2023 og fram til 2027. RDF’en skal benyttes som brensel ved ARGOs fjernvarmeanlegg i Roskilde.

Restavfallet Geminor leverer er i hovedsak blandet italiensk husholdningsavfall som blir kvernet, ballet og fraktet med skip til Danmark fra baser i Sør-Italia. Dette er restavfall som ellers ville blitt deponert.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

Dagens leveranser krever tettere samarbeid

Country Manager i Geminor Danmark, Kasper Thomsen, er fornøyd med hvordan avtalen er sikret igjennom et bredere samarbeid i hele verdikjeden.

– Under omfattende logistikkprosesser som dette er vi i stadig større grad nødt til å involvere og samkjøre flere aktører i verdikjeden. I Italia samarbeider vi med flere avfallsprodusenter, og vi har landet mer robuste logistikk- og transportløsninger som sikrer leveransene i et forholdsvis turbulent transportmarked, sier Thomsen.

– Markedet for restavfall til energigjenvinning blir stadig mer komplekst med tanke på logistikk, noe som gjelder både på produsent- og mottakersiden. Dette krever blant annet mer likviditet blant aktørene, samt sikrere avtaler og back-up løsninger, forteller Thomsen.

– Vi er godt fornøyde med den fornyede tilliten ARGO viser oss, og ser frem til å sikre leveransene av restavfall til energigjenvinning også de kommende vintersesongene, avslutter CM i Geminor DK, Kasper Thomsen.

Vil du vite mer om Geminor sine logistikk og RDF-tjenester? Kontakt oss i dag!

Følg oss på LinkedIn, eller få vårt nyhetsbrev tilsendt her!