Rekordstor avfallshåndtering for Geminor UK

Geminor UK håndterte over 46 000 tonn avfall for material- og energigjenvinning i juli, noe som er selskapsrekord for sommermåneden. Dette innebærer en økning på 75 prosent fra juli 2021. – Skandinaviske mottakere forbereder seg nå på en sesong med energimangel, sier Senior Account and Development Manager hos Geminor UK, Oliver Caunce.

Geminor i Storbritannia opplever for tiden en kraftig økning i etterspørselen etter materiale for energi- og materialgjenvinning – både nasjonalt og for eksport. Data fra juli viser at Geminor UK økte håndteringen av avfallsvolumer for resirkulering og gjenvinning fra 26 400 tonn i 2021 til 46 275 tonn i år, som er en økning på 75 prosent og selskapsrekord for sommermåneden.

Av de totale volumene som ble håndtert i juli, ble 10 393 tonn avfallstrevirke, RDF og MSW levert til britiske anlegg. Eksporten fra Storbritannia nådde totalt 35 885 tonn, noe som inkluderte både RDF, SRF og trevirke levert fra Skottland, Irland, Nord-Irland og England. Geminor lastet 11 bulkskip fra 6 forskjellige havner i løpet av juli måned.

Til sammenligning håndterte Geminor 6 319 tonn for britiske anlegg og 20 101 tonn materiale for eksport i juli måned i fjor.

Fra fall til plutselig vekst

Ifølge analyseselskapet Footprint Services har Geminor lenge beholdt posisjonen som den største eksportøren av RDF og SRF fra England. De første 6 månedene av 2022 har imidlertid vist et moderat fall i eksportert RDF, først og fremst til Skandinavia.

Oliver Caunce at Geminor UK.

En brå vekst i etterspørselen i juli representerer imidlertid en endring i denne utviklingen, og er først og fremst knyttet til behovet for energisikkerhet til vinteren, forklarer Senior Account & Development Manager i Geminor UK, Oliver Caunce.

– De norske og øvrige nordiske WtE-anleggene forbereder seg på at noen land kan gå inn i resesjon, og dermed ha mindre avfall tilgjengelig. Enhver form for energiproduksjon som ikke har bånd til Russland er derfor gunstig for øyeblikket. Markedene som vanligvis er på pause om sommeren, så som Norge, Sverige, og Danmark, er nå i full gang med å lagre avfallsbasert drivstoff til den kommende vinteren.

– Det har også vært betydelig uro i det tyske avfallsmarkedet grunnet geopolitiske og makroøkonomiske faktorer. Dette har motivert enkelte mottakere til å importere gjennom sommeren på grunn av fremtidig usikkerhet rundt tilbudet, sier Caunce.

Oliver Caunce forventer at etterspørselen vil fortsette utover høsten.

– Vi følger markedet spesielt nøye nå når vi går inn i en mer uforutsigbar periode. Å videreutvikle våre forsyningskjeder og leverandørbaser vil være viktig i arbeidet med å skaffe nok materiale for energi- og materialgjenvinning over hele Europa den kommende sesongen, avslutter Senior Account and Development Manager hos Geminor UK, Oliver Caunce.

Vil du vite mer om Geminor sine logistikk- og eksporttjenester? Kontakt oss i dag!

Følg oss på LinkedIn, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her!