Øker satsingen på bio-RDF i Skandinavia

En ny og egenutviklet produksjonslinje i Aalborg gjør Geminor i stand til å skille ut plast fra restavfall på en mer effektiv måte. Dermed kan både gjenvinningsgraden på plast og produksjon av bio-RDF med lavt fossilt innhold økes betraktelig.

Etter flere måneders tilrettelegging har Geminor utviklet en ny produksjonslinje i danske Aalborg som kan tilby flere og mer rendyrkede fraksjoner både til material- og energigjenvinning.

Sentralt i produksjonslinjen er det integrert en ny og egenutviklet vindsikt, en maskin som skiller ut tyngre materialer og urenheter som stein, metall og tre – men også henter ut mer plastinnhold fra avfallet.

Takket være et erfarent team i Aalborg er vindsikten nå montert og i full drift, forteller daglig leder for Geminor Waste Treatment, Johan Olø.

Johan Olø i GWT. Foto: Johny Kristensen

– Vi har bygget en egen vindsikt både med tanke på å optimalisere sluttproduktene, men også for å få en mer kompakt og funksjonell linje. Vindsikten skiller ut urenheter, men gjør også at vi kan ta ut opp til 70 prosent av plasten i restavfallet vi behandler. Dette gir oss mer rendyrkede avfallsprodukter både med tanke på material- og energigjenvinning, sier Olø.

I dag har Geminor en langtidskontrakt med sementprodusenten Aalborg Portland, som får levert et SRF-brensel med høy CV fra anlegget i Aalborg. Det skreddersydde brenselet er en erstatning for petcoke og kull, og reduserer i så måte utslippene betydelig.

Utvikler bio-RDF

Geminor har i flere måneder kjørt et testprosjekt på utvikling av et «tungt» RDF med høyt biogent innhold, i hovedsak i selskapets HUB i Landskrona i Sverige. Erfaringene fra dette arbeidet benyttes videre i Aalborg, ikke minst med tanke på bedre sortering av plast, forteller Johan Olø.

– Målet vårt er å ta ut og forsyne rendyrkede plastfraksjoner til kjemisk eller mekanisk gjenvinning, for eksempel til Quantafuels pyrolyseanlegg i Skive. Det vi sitter igjen med etter at plasten er fjernet, er en kvernet bio-RDF med lavt fossilt innhold, sier Olø.

– Sortering og utvikling av lav-karbon RDF er selvsagt forbundet med en kostnad, men brenselet vil være lønnsomt med tanke på skatt og kvoter, sier Johan Olø i GWT.

Mer effektiv gjenvinning

Årlig går det 40-50 000 tonn avfall igjennom Geminor sin HUB i Aalborg, og anlegget produserer i dag på full kapasitet, sier Country Manager i Danmark, Kasper Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

– Vårt mål er å kunne hente ut ressurser stadig høyere i avfallshierarkiet. Når vi nå kan skille ut plasten mer effektivt, kan vi også få denne gjenvunnet på den mest fornuftige måten tilgjengelig. Kjemisk og mekanisk gjenvinning gir stor mening, og samtidig ser vi at bruken av bio-RDF vil vokse betydelig i EU fram mot 2030, sier Thomsen.

– Å kunne tenke regionalt blir stadig viktigere, spesielt i et bærekraftperspektiv. Vi har mange mottakere for våre ulike avfallsprodukter i regionen rundt Aalborg, og med årene vil det vil komme flere til. Vi ser nå at vi nærmer oss en optimal HUB både med tanke på mottak, sortering, behandling og distribusjon av ulike fraksjoner, sier Kasper Thomsen, CM i Geminor DK.

Vil du vite mer om vårt bio-RDF eller plastfraksjoner? Ta kontakt med oss i dag!

Følg oss gjerne på LinkedIn, eller få tilsendt vårt nyhetsbrev for de aller siste nyhetene.