Geminor sikrer nye norske kontrakter på avfallstrevirke

HAF og Midtstøl Transport AS er bare noen av selskapene Geminor har inngått nye avtaler med den siste tiden. Avfallstrevirket skal i henhold til kontraktene behandles og sendes både til material- og energigjenvinning.

Geminor har nylig vunnet flere anbudskonkurransen innen logistikk og behandling av avfallstrevirke. Selskapet har blant annet sikret seg en kontrakt med Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF), en avtale som gjelder 3500 tonn trevirke i året og som skal sendes til energigjenvinning hos Jämtkraft AB i Östersund kommune.

Selskapet har også fått fornyet tillit hos Midtstøl Transport AS i Arendal, der 5-6000 tonn med trevirke skal leveres til det svenske markedet både for energi- og materialgjenvinning.

Kjetil Hausken er Country Manager i Norge.

– Det er for tiden stor etterspørsel etter trevirke, samtidig som vi ser en nedgang i tilgjengelig avfallstrevirke i markedet. En viktig årsak til dette er at byggeindustrien i Norge og Europa sitter «på gjerdet» for tiden. Enkelte kommuner opplever faktisk så mye som 50 prosent reduksjon i mottak av avfallstrevirke, sier Country Manager for Geminor i Norge, Kjetil Hausken.

– Nå jobber vi med nye og alternative løsninger og strømmer som kan bidra til å øke volumene av trevirke og lette situasjonen for mange mottakere framover, avslutter Kjetil Hausken, avslutter Hausken.

Vil du vite mer om våre tjenester innen avfallstrevirke? Ta konktakt med oss i dag!

Følg oss på LinkedIn eller abonnér på vårt nyhetsbrev her!