Digitalisering vil gjøre avfallshåndtering mer effektiv og bærekraftig

Geminors eget logistikksystem, Gemisoft, er en forsmak på mulighetene som ligger i digitaliseringen av internasjonal avfallshåndtering.  – Fullintegrerte, digitale systemer for logistikk vil bidra betydelig til å skape en velfungerende sirkulærøkonomi, sier Chief Digital Officer i Geminor, Andreas Runde Nygaard.

– Gemisoft er kort og godt det viktigste verktøyet vi har, og et kjernesystem i vår drift, forteller Chief Digital Officer i Geminor, Andreas Runde Nygaard.

Han sitter i dag med ansvaret for programvaren som ble utviklet tilbake i 2012, og som inneholder viktig informasjon og data for logistikk, kontrakter og prosjekter. I Gemisoft kan avfallsprodusenter og kunder, den aktuelle transportøren og mottakeren følge og ha kontroll på en avfallstransport fra start til mål. Her ligger også all Transfrontier Shipment of waste (TFS) dokumentasjon som kreves for å frakte avfall over grensene i Europa.

Gemisoft er tilrettelagt for datasamling og rapportering, noe som gjør at man også kan sammenlikne CO2e-utslipp for ulike prosjekter og transportmetoder. Dette er noe Geminor skal gjøre tilgjengelig for partnere i tiden som kommer.

– Hensikten er å gi alle samarbeidspartnere så god oversikt som mulig, både hva gjelder kontrakter, tonnasje, status for transporter og miljøregnskap. Som en av Norges største aktører innen TFS-tjenester er Gemisoft spesielt viktig for driften vår, forteller Nygaard, som for tiden jobber med en sikkerhets- og teknisk oppgradering av programvaren.

Andreas Runde Nygaard i Geminor.

– Vårt system har blant annet en integrasjon som «snakker» med systemene til enkelte fergeselskaper. Integrasjonen gjør at disse umiddelbart har tilgang til all informasjon om vår transport og kan gjøre sine nødvendige forberedelser. Samtidig har vi full oversikt over når skipene seiler og når det kommer til havn, sier Nygaard.

Stort digitalt potensial

Europa er for tiden i startblokken hva gjelder mulighetene en heldigitalisert, internasjonal transportbransje kan tilby. Omfattende integrering vil gi en betydelig effektivisering av logistikken, og samtidig redusere mulige feilkilder, forteller Nygaard.

– I løpet av dette tiåret vil vi i Europa få systemer der alle parter – både avsendere, transportører, mottakere og myndigheter – er integrert og mottar samme dokumentasjon og data fortløpende. Det vil for eksempel bety digital signering ved grenseoverganger, og en slutt på manuelt innførte data i excel-skjemaer, lange mailutvekslinger og tidkrevende byråkrati, sier Nygaard.

Digitaliseringen vil øke kvaliteten på tjenestene og bedre leveransesikkerheten. Samtidig vil miljørisikoen reduseres ved at avfall ikke kommer på avveie, og at man unngår bomturer, mener Nygaard.

Blir viktig i gjenvinning av plast

Plastgjenvinningsselskapet Quantafuel har Geminor som partner på innsamling og behandling av plastavfall til kjemisk eller mekanisk gjenvinning. SVP Strategy and Sustainability i Quantafuel, Thomas Steenbuch Tharaldsen, ser stor nytte av digitale verktøy som Gemisoft i hverdagen.

Thomas Steenbuck Tharaldsen i Quantafuel.

– Gemisoft gjør oss i stand til å dokumentere hvor avfallet samles inn, hvordan det transporteres og hvordan det omdannes til ny plast igjennom hele verdikjeden. Dette har gitt oss nødvendig dokumentasjon for å få sertifikater både fra ISCC PLUS og REDcert2, noe som er avgjørende for å kunne etablere oss som en pålitelig aktør innen resirkulering av plast, sier Tharaldsen.

– Åpenhet og sporbarhet i avfallshåndteringen blir viktig for å kunne oppnå EUs resirkuleringsmål. Digitaliseringen gjør at alle vet nøyaktig hvor avfallet kommer fra og at det behandles på en forsvarlig måte. Avsendere av plastavfall må være helt trygge på at avfallet blir omdannet til råstoff for produksjon av nye produkter, sier Thomas Steenbuch Tharaldsen.

Selv om arbeidet er i gang, gjenstår det en betydelig innsats før vi er i mål med digitalisering innen avfallshåndtering, forteller Andreas Runde Nygaard.

– Jo fortere alle involverte parter kan registrere data på felles plattform, desto lettere vil det være å forvalte avfall som en ressurs på tvers av grensene i Europa. I så måte vil digitaliseringen kunne bidra betydelig på veien mot en sirkulær økonomi. Men for å komme dit må alle involverte parter bidra – og mye av initiativet må ligge hos myndighetene, avslutter Chief Digital Officer i Geminor.

Vil du vite mer om Gemisoft og hvordan programvaren fungerer? Kontakt oss i dag! 

Følg oss på LinkedIn, eller meld deg på vårt nyhetsbrev her!