Større sesongvariasjoner gjør at flere fyller lagrene

Redusert næringsaktivitet gjør for tiden avfall til en mangelvare i Europa. Usikkerhet rundt avfallstilgangen kommende vintersesong, samt en pågående transportutfordring, gjør at flere avfallsaktører velger å øke lagrene med avfallsbrensel i sommer.

Usikkerhet rundt økonomien og en pågående konflikt i Ukraina gjør sitt til at mengdene av nærings- og husholdningsavfall for tiden faller i Europa. Samtidig gjør redusert transportkapasitet sitt til at leveringssikkerheten på avfallsbrensel faller. Dette er i ferd med å gjøre sesongvariasjonene på avfallsvolumer større enn tidligere.

Per Mernelius er CM i Sverige.

Dermed fortsetter utfordringene for mottakere i energigjenvinningsbransjen, som nettopp har lagt bak seg to uforutsigbare COVID-år.

Slik utviklingen er for tiden, blir det å ha tilgang til et lager i vinterhalvåret stadig viktigere, sier Country Manager for Geminor i Sverige, Per Mernelius.

– Mange aktører har merket seg den unormale markedssituasjonen på avfall til gjenvinning de siste to årene, og ser at logistikkutfordringene trolig fortsetter også inn i vinteren. Mange ser behovet for tryggere leveringsrammer og en buffer, sier Mernelius.

– Vår oppgave blir å gjøre det vi kan for å demme opp for manglende tilgang i flere avfallsmarkeder. Målet nå er derfor å kverne og balle så mye avfall som mulig der dette er mulig i sommersesongen. I vår HUB i Landskrona er målet å lagre 10 000 tonn ballet RDF fra Italia, Tyskland og Storbritannia. I Oxeløsund skal vi lagre rundt 6000 tonn med SRF fra Storbritannia.

– Vi skal gjøre det vi kan for å utnytte de eksisterende transportløsningene og sikre oss tilgjengelig avfall i sommer, sier Mernelius.

Lagrer i Danmark

Også i Danmark merkes en større vilje for langsiktig planlegging og lagring. Det melder Country Manager for Geminor DK, Kasper Thomsen.

Kasper Thomsen, Geminor CM i Danmark.

– Våre mottakere i Odense og Esbjerg har valgt å ta inn respektive 7000 og 5000 tonn over sommeren for å bygge opp et lager til kommende vinter. Dette er en direkte konsekvens av mangelen på avfall som mange merket i Danmark i vinter, sier Thomsen.

– Samtidig skal vi øke vårt eget lager med RDF i HUB’en i Aalborg, i første rekke med rundt 5000 tonn fra Italia, sier Thomsen.

Administrerende direktør i Geminor, Kjetil Vikingstad, forventer at avfallsaktører på begge sider av verdikjeden beveger seg i retning av mer lagring over hele Europa.

– Vi har lenge hatt et avfallsmarked basert på korte frister og «last-minute» levering, men under de siste to årene har spesielt nedstrømsaktørene merket at avfallsvolumene ikke er like tilgjengelige i vintersesongen som tidligere. Kontrastene mellom sesongene er store, noe også en reduksjon i avfallseksporten fra Storbritannia har bidratt til, sier Vikingstad.

Adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Markedet er tjent med stabil og forutsigbar forsyning, som også gir mer stabile priser. Det er lettere å oppnå dette med solid lagerkapasitet for vinterhalvåret, noe vi vil ha stort fokus på framover, avslutter adm. dir. i Geminor, Kjetil Vikingstad.

Vil du vite mer om Geminor sine logistikk og lagringstjenester? Ta kontakt i dag!

Følg oss på LinkedIn, og få nyheter rett i boksen ved å melde deg på vårt nyhetsbrev!