Norsk avfallsplast blir «virgin-grade» olje

Avfallselskapet IVAR IKS, gjenvinningsselskapet Quantafuel og Geminor har i flere måneder samarbeidet om kjemisk gjenvinning av plast som havner i søpla i Stavanger-regionen. Nå er den første oljen utviklet i prosjektet klar til bruk i nye plastprodukter.

Rudolf Meissner hos IVAR presenterer olje basert på selskapets avfallsplast.

I Stavangeområdet kildesorteres plast og metallemballasje i IVARs moderne ettersorteringsanlegg på Forus, der verdifulle ressurser hentes ut av husholdningsavfallet. I et samarbeidsprosjekt med Quantafuel og Geminor har plast med de riktige egenskapene blitt sendt til Quantafuels kjemiske gjenvinningsanlegg i Skive i Danmark, der plastavfallet oppgraderes til nytt råstoff. Dette råstoffet, eller oljen, kan brukes til å produsere nye produkter det stilles svært høye kvalitetskrav til både i Norge og EU, som for eksempel matemballasje.

Så langt i 2022 har Quantafuel mottatt hele 150 tonn med plast til kjemisk gjenvinning fra IVAR.

– Nå har vi prosessert plast fra IVAR-anlegget over en lengre periode, og analyser viser at kvaliteten på oljen som blir produsert tilfredsstiller kravene til vår kunde BASF. Oljen har en kvalitet som gjør at den kan brukes i produkter som transportbokser for fisk, matemballasje for pålegg, eller i termobokser for temperatursensitive legemidler, sier Quantafuels Chief Operating Officer, Terje Eiken.

Terje Eiken i Quantafuel.

– Dette er et viktig steg mot økt resirkulering og mer effektiv materialgjenvinning. Potensialet er meget stort, og vi gleder oss til å ta et større ansvar slik at Norge og EU kan møte sine ambisiøse resirkuleringsmål, fortsetter Eiken.

Kildesorterer store mengder plast

IVARs ettersorteringsanlegg er på hele 11 000 kvadratmeter og sparer miljøet for 33.000 tonn klimaskadelige utslipp i året gjennom økt resirkulering av plast, metall og papir. Sorteringsanlegget har mulighet til å sortere opp til tre ganger så mye plastråstoff enn det som i dag kildesorteres i norske husholdninger.

Fagansvarlig i IVAR, Rudolf Meissner, ser store muligheter i samarbeidet med Quantafuel.

– Vi har lenge vært på jakt etter gjenvinningsløsninger som gir enda høyere materialgjenvinningsgrad for den utsorterte plasten vår. Quantafuel er i stand til å ta imot plast som har liten verdi ellers i resirkuleringsindustrien. Derfor håper vi at kjemisk gjenvinning kan gi oss enda høyere miljøscore enn den vi oppnår i dag, sier Meissner.

– En milepæl
Geminor er partnerselskap med Quantafuel og står for logistikken når avfallsplasten til IVAR eksporteres til kjemisk materialgjenvinning i Danmark.

Country Manager i Norge, Kjetil Hausken, ser på den kjemisk fremstilte oljen som en milepæl i jobben med å øke materialgjenvinningsgraden av plastavfall i Norge.

Kjetil Hausken er Country Manager i Norge.

–   Som aktør i denne prosessen er det flott å endelig kunne se et ferdig oljeprodukt basert på kjemisk materialgjenvinning av plast. Testene viser at plastkvalitetene som vi forbrukere kjenner best, så som LDPE- og PP-folie, er godt egnet til dette formålet, sier Kjetil Hausken.

Å finne, skille ut og behandle riktig plast som egner seg til pyrolyse er en pågående prosess i Norge og Skandinavia, sier Hausken.

– Innsamling av plast til kjemisk materialgjenvinning krever ikke bare riktig plasttype, men også riktig kvalitet og renhet. At flere aktører blir godt kjente med denne prosessen er viktig, da vi er avhengig av høy sorteringsgrad og store volumer for å kunne øke plastgjenvinningen og samtidig nå våre felles internasjonale mål, sier Hausken.

– I dette arbeidet er både kunnskap, gode rutiner og tilpasset utstyr viktige faktorer, avslutter Kjetil Hausken i Geminor.

Vil du vite mer om Geminors tjenester innen avfallsplast og kjemisk gjenvinning? Ta kotakt med oss i dag!

Følg oss på LinkedIN her!

Følg vårt nyhetsbev og få alle bransjenyhetene her!