Ny avtale øker norsk plastgjenvinning med opp til 30 000 tonn i året

Plastgjenvinningsselskapet Quantafuel og Geminor inngår nå et samarbeid om levering og behandling av opp til 30 000 tonn plastavfall i året. Plasten skal mekanisk og kjemisk resirkuleres ved Quantafuels prosessanlegg i Kristiansund.

Quantafuels sorterings- og behandlingskapasitet, kombinert med Geminors logistikk- og avfallsekspertise, skal føre til en betydelig økning i gjenvinningen av plast i Norge i årene som kommer. Denne uken gikk startskuddet for samarbeidet, som gir Geminor ansvaret for levering av plastavfall til Quantafuels anlegg i Kristiansund i tiden som kommer.

Ny strøm av plast

Leveranser av plastavfall til Kristiansund er et bærekraftig og praktisk alternativ for avfallsprodusenter i Norge i dag, sier Geminors landssjef i Norge, Kjetil Hausken.

Kjetil Hausken er Country Manager i Norge.

– I praksis utvider vi Quantafuels kapasitet i Kristiansund ved å tilføre logistikktjenester for plast i Norge. Vi skal stå for innsamlingen av inntil 30 000 tonn tilpasset plastavfall fra hele landet, som deretter skal behandles og foredles til råstoff, sier Hausken.

Det kjemiske råstoffet og plastpellets’ene som fremstilles av plastavfallet i Kristiansund skal deretter ut til det norske og internasjonale markedet for produksjon av nye plastprodukter.

– Ved å hente ut mer plastavfall til materialgjenvinning reduserer vi samtidig plastinnholdet i RDF og andre typer brensel til energigjenvinning. Dermed utvikler vi også mer bærekraftige produkter, som er i samsvar med EUs stadig strengere krav til sirkulær økonomi. Samarbeidet med Quantafuel gjør at vi øker vår deltakelse i verdikjeden, sier Kjetil Hausken.

Etter plan skal Kristiansund-anlegget gjenvinne all avfallsplasten som mottas, forklarer Quantafuels VP Business Development, Håkon Thomas Olsen.

Geminor og Quantafuel møttes nylig i Kristiansund for å videreutvikle plastgjenvinningstjenestene i Norge.

– Plast som ikke kan resirkuleres mekanisk vil bli kjemisk resirkulert ved anleggets avdeling for pyrolyse. Restene av plast som ikke kan benyttes her, blir brensel som går til produksjon av fjernvarme, elektrisitet eller sement, sier Olsen.

– En ledende oppstrømsaktør i Norge og Norden

Quantafuel’s oppstrømsavdeling og Geminor’s Account Management avdeling møttes nylig i Kristiansund for å videreutvikle og koordinere tjenestene i det norske markedet. Målet er å kunne levere betydelige mengder bærekraftig plastråstoff til en voksende sirkulærøkonomi i Europa.

VP Business Development i Quantafuel, Håkon Thomas Olsen.

Sammen har Geminor og Quantafuel et ønske om å bli den ledende oppstrømsaktøren på plast i Norge og Norden, forklarer Kjetil Hausken.

– Denne avtalen markerer et nytt kapittel i samarbeidet mellom Quantafuel og Geminor. Ambisjonen er å utvide dette partnerskapet, i første rekke til Danmark og andre land i Norden. Synergieffektene selskapene imellom er tydelige, sier Kjetil Hausken.

– På lengre sikt tror vi at kombinasjonen av Geminors posisjon i avfallsbransjen og vår posisjon innen både kjemisk og mekanisk gjenvinning vil kunne komme kommuner, lokalsamfunn og ikke minst miljøet til gode, avslutter Quantafuels VP Business Development, Håkon Thomas Olsen.

Vil du vite mer om Geminor sine tjenester innen avfallsplast? Kontakt oss i dag!

Se Quantafuel sine sider for mer informasjon om resirkulering av plast

Ikke på vår liste? Meld deg på nyhetsbrevet her!

Følg oss på LinkedIn