Kvernet 30 000 tonn hageavfall til produksjon av bærekraftig jord

I 2021 kvernet Geminors datterselskap Bøn Biobrensel AS over 30 000 tonn hageavfall for Norges største jordprodusent, Grønn Vekst AS. – Å gjenvinne mer hageavfall framfor å grave opp torv som jordtilsetning er et viktig bærekraftstiltak, sier produksjon og driftsansvarlig i Grønn Vekst, Christian A. Hansen.

Næringsrik kompost er et tilsetningsprodukt i jord og benyttes i dag til større anleggsprosjekter, gartnervirksomhet, parker, veiprosjekter og sportsanlegg. Norges største produsent, Grønn Vekst AS, selger rundt 300 000 tonn jord i året og er eksperter på produksjon av biologiske ressurser fra hageavfall og slam.

Jordproduktene til Grønn Vekst fremstilles blant annet av kompostert hageavfall fra tre større komposteringsanlegg i Larvik, Skotselv og på Vinterbro øst for Oslo. Men før planter, busker og gress kan komposteres, må det behandles: Hageavfallet kvernes før det legges i ranker for selve komposteringsprosessen.

I fjor kvernet Bøn Biobrensel hele 30 326 tonn biomateriale for kompostering på anleggene til Grønn Vekst.

Christian Hansen er driftsansvarlig i  Grønn Vekst AS.

– Hageavfallet hentes inn fra kommunale gjenvinningsstasjoner rundt om på Østlandet, og bringes til flere ulike anlegg for behandling. Her kverner Bøn Biobrensel avfallet til hundremillimeters fraksjoner, før det komposteres i ranker på rundt 1500 m3 størrelse, forteller produksjon og driftsansvarlig i Grønn Vekst på Østlandet, Christian Hansen.

– Kompost lager seg ikke helt på egenhånd, som mange kanskje tror. Det kvernede hageavfallet følges nøye med trådløs monitorering, hvor det blant annet sjekkes at komposten holder riktig temperatur på mellom 55-70 grader. Komposten må dessuten vendes i rankene flere ganger under prosessen, som tar rundt ett år, sier Hansen.

Bærekraftig sluttprodukt

Mye av jorden som i dag selges i Norge, er laget på torv. Å bytte ut torven med kompostbasert jord er imidlertid langt bedre for miljøet, sier Christian Hansen.

– Torv fanger og holder på store mengder karbon i naturen, og det er en kjent sak at utvinning og bruk av torv er en miljøutfordring. Jordprodukter basert på kompost er noe dyrere å framstille, men det klart mest bærekraftige alternativet vi har. Vi merker at stadig flere får med seg dette og velger bruk av kompostbasert jord framfor torv, og dette er vi er glade for, sier Hansen.

Øker innsatsen innen kompostering

Kompostering av planteavfall i ranker.

I 2021 behandlet og håndterte Geminor hele 104 000 tonn avfallstrevirke til materialgjenvinning. Framover blir også grønt avfall til kompostering en viktig del av selskapets aktivitet innen gjenvinning, sier daglig leder i Bøn Biobrensel AS, Johan Olø.

– Kverning er en forutsetning for effektiv kompostering av hageavfall, og bidrar til å lage næringsrik jord med høy andel av mikroorganismer. Denne jorden skaper bedre og sunnere vekstvilkår for planter. Tilrettelegging for produksjon av kompostbasert jord er viktig i bærekraftsammenheng, sier Johan Olø.

– Dette er en fraksjon der utviklingen går i retning av både høyere kvalitet og strengere krav. Derfor ønsker vi å legge mer fokus på dette arbeidet framover, avslutter Johan Olø i Bøn Biobrensel AS.

Vil du lære mer om gjenvinning av biomateriale og kverning av hageavfall? Ta kontakt med oss i dag!

Ikke påmeldt vårt nyhetsbrev? Her kan du få de siste nyhetene først! 

Følg oss på LinkedIn! 

Johan Olø er daglig leder i Bøn Biobrensel.