Nye regler for veitransport skaper utfordringer for gjenvinningsbransjen

Når EU nå innfører hoveddelen av sin Mobility Package for veitransport, er hensikten å bedre arbeidsmiljøet for sjåførene og samtidig øke kontrollen på transport i Europa. – De nylig innførte reglene vil trolig reduserer transportkapasiteten og samtidig øke utfordringene for gjenvinningsbransjen, sier daglig leder i gjenvinningsaktøren Geminor, Kjetil Vikingstad.

Tidlig i februar ble den mest inngripende delen av EUs Mobility Package, på norsk kalt vegpakken eller mobilitetspakken, implementert i Europa. Hensikten med regelverket er å rydde opp i utfordringene i veitransportbransjen – i hovedsak de mye kritiserte arbeidsforholdene til mange av dagens trailersjåfører. Et annet mål er å bli kvitt ulovlig transportvirksomhet og skape felles spilleregler for næringsaktørene i veitransportsektoren.

Blant de viktigste tiltakene i den nye vegpakken er en innstramming i reglene for kabotasje, der blant annet bil og sjåfør må forlate transportlandet etter endt oppdrag i minst fire dager. Et annet pålegg er at kjøretøyet må returnere til hjemlandet hver åttende uke, samt at sjåfører har rett til å returnere til sitt hjemsted minst hver fjerde uke.

I regelverket ligger også nye krav om at sjåføren må få overnatte utenfor bilen ved normal ukehvile, og at sjåførlønningen må følge nivået i landet der transporten utføres. Utover dette ligger det også nye påbud om registrering av internasjonale transportoppdrag, samt krav om fartsskrivere med GPS.

– «Perfekt storm» blir en «perfekt orkan»

Arngrim Molberg er daglig leder i Wiiks Transport AS, et transportselskap med en flåte på 31 kjøretøy og hovedkontor i Skibotn. Molberg, som har kjørt avfallstransport for Geminor siden 2007, har fulgt innføringen av EUs mobilitetspakke nøye.

Arngrim Molberg er daglig leder i Wiiks Transport AS.

Han mener endringene i regelverket er viktige, men at pakken blir innført på et uheldig tidspunkt.

– For øyeblikket er transportbransjen rammet av en skrikende mangel både på sjåfører og kjøretøy i hele Europa. I tillegg er prisene på drivstoff blitt skyhøye, og legger man til COVID-utfordringene blir veitransporttjenester en ganske kostbar mangelvare, sier Molberg.

– Mobilitetspakken er bra for sjåførene og bransjen isolert sett, men gir i praksis enda mindre kapasitet i markedet. Som transportører klarer vi ikke å demme opp for denne kapasitetsmangelen. På mange måter kan man si at vi går fra en «perfekt storm» til en «perfekt orkan», fordi tiltakene innføres på verst tenkelig tidspunkt, sier Molberg.

Rammer avfallsbransjen

For avfalls- og gjenvinningsbransjen er kostbar transport og redusert kapasitet dårlig nytt, sier daglig leder i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Avfallsfraksjoner for energi- eller materialgjenvinning går oftest som returtransport, og er en prissensitiv last. Selv om vi ser litt bedring i markedet for båttransport i Europa, kan hverken dette eller togtransport demme opp for utfordringene i veitransporten, sier Vikingstad.

Han mener at avfallstransport i walking-floor biler ikke rammes like hardt som transporten i kapellbiler. Derimot er transporten av ballet avfall og bulk for tiden utsatt for prispressende konkurranse, kapasitetsutfordringer og redusert leveringssikkerhet.

Krever endringer

Om transportutfordringene vedvarer, vil markedsaktørene trolig bli tvunget til å tenke nytt i hele verdikjeden, mener Kjetil Vikingstad.

Daglig leder i Geminor, Kjetil Vikingstad.

– Mange aktører i avfalls- og gjenvinningsbransjen jobber etter «just in time» leveringsprinsippet, og er dermed avhengig av presise og forutsigbare transporttjenester. I tidene vi nå er inne i er lagringskapasitet både hos produsent og mottaker viktigere enn noen gang, fordi aktørene må ta høyde for mer uregelmessig logistikk og forsyning. En faktor som kan øke sikkerheten for leveranse, er å ha tilgang til råstoff fra flere markeder, mener Vikingstad.

– Transportutfordringene vi ser i dag, og som forsterkes av tiltak som EUs mobilitetspakke, kan medføre en utvikling mot mer regional gjenbruk av avfall, og dermed mindre eksportvirksomhet, avslutter Kjetil Vikingstad.

Vil du vite mer om Geminor sine internasjonale logistikktjenester? Les mer og kontakt oss her! 

Ikke påmeldt vårt nyhetsbrev? Få tilsendt de siste nyhetene ved å skrive deg på vår liste

Følg oss på LinkedIn!