Geminor signerer ny kommunal avfallskontrakt i Storbritannia

Geminor og Swansea Council har blitt enige om en 3-års kontrakt for transport og gjenvinning av 33 000 tonn restavfall årlig. Den nye kontrakten, som gir mulighet for fire års forlengelse, gjør at Geminor UK i 2022 for første gang vil levere like mye restavfall til nasjonal energigjenvinning som selskapet eksporterer til utlandet.

Kontrakten, som trådte i kraft 1. februar 2022, gjelder håndtering av kommunalt restavfall for en 3-års periode med mulig forlengelse til totalt sju år. Avfallet hentes fra Swanseas Ferryboat Close-anlegg og transporteres til Covantas Rookery South-anlegget for energigjenvinning. Kontrakten gjør at avfall fra Swansea kommune som tidligere gikk til deponering, nå bli benyttet til produksjon av energi.

– Vi er takknemlige for tillitten som er vist oss hos Swansea Council og ser frem til å jobbe med deres team i Wales de neste årene. Denne kontrakten utgjør nok en avtale med lokale myndigheter i Storbritannia og utvider vår tilstedeværelse i det britiske resirkulerings- og gjenvinningsmarkedet, sier Country Manager hos Geminor UK, James Maiden.

Mer avfall til hjemmemarkedet

Geminor startet leveringen av avfall til det britiske markedet i 2016, og håndterer for tiden leveranser til seks forskjellige britiske gjenvinningsanlegg. Leveransene til hjemmemarkedet vil øke ytterligere de neste månedene, forteller Maiden.

James Maiden er Country Manager for Geminor i UK.

– Geminor har virksomheter i flere land og det er et strategisk mål å være aktiv innen import, eksport og forsyning av avfallsbrensel i de respektive hjemmemarkedene. Med den nye kontrakten vil Geminor UK i 2022 være i «balanse» ved å levere like store mengder til det britiske markedet som selskapet eksporterer, sier James Maiden.

– Fra totalvolumet på ca. 500 000 tonn avfallsbrensel, som vi regner med å håndtere i England i 2022, forventer vi at rundt 250 000 tonn blir levert til EfW-anlegg i Storbritannia. Likevel forplikter Geminor å levere til eksportmarkedene og vi vil jobbe hardt for å opprettholde vår posisjon som den ledende eksportøren av RDF fra England, avslutter Country Manager hos Geminor UK, James Maiden.

Vil du vite mer om Geminor sine avfalls- og gjenvinningstjenester? Les mer og ta kontakt her! 

Meld deg på vår nyhetsbrevliste her! 

Følg oss på LinkedIn!