Polen innfører registreringssystem for avfallstransport

Fra den 22. februar skal all avfallstransport til og i transitt igjennom Polen registreres i den såkalte SENT-modulen. Forordningen implementeres av polske myndigheter for å ha bedre kontroll på avfallstransport og dermed redusere miljøkriminalitet i landet.

SENT-systemet i Polen (Electronic Transport Supervision System) ble opprinnelig introdusert i 2017 for å registrere transport av blant annet kjemikalier, drivstoff og tobakk, og var i første rekke ment for sikre grunnlaget for skatteinntekter og redusere kriminalitet.

Fra den 22. februar i år blir SENT også gjort obligatorisk for transport av avfall, både til og i transitt igjennom Polen. Dette inkluderer alt avfall som omfattes av avfallsforordningen «Waste Shipment Regulation» (EU 1013/2006).

Alle bransjeaktører som er involvert i transport av avfall til eller igjennom Polen vil måtte overholde de nye forskriftene, forklarer Account & TFS-manager i Geminor Polen, Wojciech Oset.

Wojciech Oset er Account & TFS-manager i Geminor PL.

– Selskaper som er involvert i avfallsforsendelser vil være forpliktet til å registrere hver forsendelse via den elektroniske PUESC-plattformen til det polske finansdepartementet, som vil bli implementert i SENT-modulen som tilbys innenfor PentaTAX-plattformen. Når avfallet går til Polen vil mottakeren ha ansvaret for registreringen, mens avfall som går i transitt igjennom landet kun registreres av transportøren.

– I tillegg til registrering av avfallstransporten er transportøren pålagt å oppgi lokaliseringsdata, og sjåføren vil ha et referansenummer, sier Oset.

Hardere straffer

Ifølge polske myndigheter skal SENT bidra til å stramme inn avfallsmarkedet og forhindre ulovlige avfallstransporter. Det polske Miljø- og Klimadepartementet mener også at den nye løsningen vil kunne ha en positiv innvirkning på konkurransen i markedet fordi det bringer felles regler rundt håndteringen og transport av avfall.

Transport av RDF.

Brudd på SENT-registreringen av avfallstransporter vil bli hardt straffet. Dersom en transport ikke meldes korrekt i SENT, vil det gis et forelegg beregnet til 46 prosent av bruttoverdien av det transporterte godset, og aldri mindre enn 4350 euro. Dersom transportøren ikke rapporterer korrekt før transport kan selskapet ilegges en bot på minst 2 200 euro.

– Polske myndigheter ønsker mer kontroll med avfallsforsendelser og sender et signal om at de tar kampen mot miljøkriminalitet på alvor. Dette er en forskrift som utover den kommende oppgraderingen av «Waste Shipment Regulation» (WSR) skal redusere miljøkriminalitet, men som samtidig vil gjøre avfallshåndteringen i Europa mer kompleks, avslutter Account & TFS-manager i Geminor Polen, Wojciech Oset.

Interessert i å vite mer om Geminors tjenster innen avfallshåndtering og logistikk? Kontakt oss i dag eller les mer her! 

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!